Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna jest bankiem komercyjnym, posiadającym swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Piękna 20. Bank należy do grupy „Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG” Akcjonariuszem jest natomiast wyłącznie Raiffeisen International Bank-Holding AG. Raiffeisen Bank Polska S.A. oferty swoje kieruje szczególnie do średnio-zamorznych osób fizycznych oraz średnich i mniejszych przedsiębiorstw. Jako sponsor wspomaga działalność Filharmonii Narodowej oraz Towarzystwa „Nasz Dom” a także program stypendialny „Moja Przyszłość”. We współpracy z Agora S.A. organizuje konkurs „Pomysł na Firmę”.

Zakres działalności banku

Raiffeisen Bank Polska S.A ujął swoją działalność w pięciu rodzajach usług i ofert dla klienta. Są to:

 • Klienci Indywidualni
 • Premium Banking
 • Bankowość Prywatna
 • Małe Firmy
 • Klienci Korporacyjni

W Grupie „Klienci Indywidualni” umieszczono następujące oferty wraz z usługami:

Konta

 • Konto Standard – tradycjonalne rozwiązania w połączeniu z kartą przypisaną do konta „Visa Electron” oraz serwisem „Mobilny Bank”. Za otwarcie i prowadzenie konta Raiffeisen Bank Polska nie pobiera opłat.
 • Konto Comfort Direct – z kartą „Visa Classic” przypisaną do kota. Również jak powyższa oferta z serwisem „Mobilny Bank” oraz realizacja zleceń stałych jest bezpłatna.
 • Konto Comfort – dla aktywnie korzystających z niego z myśla o dodatkowych korzyściach. Do konta dopisana jest karta „Visa Classic” i „Mobilny Bank” oraz możliwość nieoprocentowanego limitu zadłużenia
 • Konto Premium z elastycznymi rozwiązaniami dającymi finansowy spokój dzięki osobistemu Doradcy Premium. Do konta Raiffeisen Bank Polska przypisuje bezpłatną kartę debetową „Master CardPayPass jak również bezpłatny pakiet usług R-Assistance z Concierge
 • Konto Lokacyjne Plus – to korzystna forma konta oszczędnościowego do konta osobistego z przeznaczeniem na gromadzenie środków pieniężnych z jednoczesnym dostępem do nich.
 • Konto Walutowe – Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walutach wymienialnych. Do rachunku przypisana jest karta debetowa w EUR. Płatności dokonywane są również w Eur bez opłat przewalutowania. Także dodatkowe rozliczenia w innych walutach obcych jak: USD, GBP lub CHF, jest bezpłatne.

Karty do konta

 • Visa Electron jest kartą debetową wydawaną bezpłatnie do konta osobistego Standard. Posiada możliwość przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, gdyż opracowano ją w technologii payWave.
 • Visa Classic jest również kartą debetową i także do konta osobistego typu „Comfort” oraz „Comfort Direct”. Podobnie jak karta Electron jest oparta na technologii payWave, dlatego umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.
 • MasterCard Class&Club jest prestiżową kartą wykonaną w oparciu o technologię PayPass i program partnerski Class&Club. Umożliwia bezpłatne wypłacanie pieniędzy na całym świecie z wszystkich bankomatów. Pozwala przeprowadzać transakcje zbliżeniowe oraz udostępnia udział w prestiżowym programie Class&Club.
 • MasterCard jest wydawana przez Raiffeisen Bank Polska do konta w EUR – karta typu debet, przypisywana do konta walutowego w walucie Unii Europejskiej EUR. Nie pobiera się opłat za przewalutowania w transakcjach w strefie EUR. Istnieje możliwość płacenia metodą zbliżeniową, dzięki metodzie technologicznej PayPass w jakiej została wykonana.

Karty kredytowe

 • World MasterCard Class&Club jest bardzo prestiżową kartą kredytową, którą Raiffeisen Bank Polska wydaje jako główny element programu Class&Club, gdzie każdy posiadacz tej karty korzysta ze zniżek u partnerów programu. Posiadacz karty objęty jest m.in. bezpłatnym ubezpieczeniem Class&Comfort w którym jest ubezpieczenie podróżne, Home Assistance, usługa Concierge i.in. Dostępny limit kredytowy wynosi od 3.000 zł. do 50.000 złotych z bezodsetkowym okresem spłaty do 58 dni.
 • Visa Classic posiada najdłuższy okres bez naliczania odsetek. Jest idealnym rozwiązaniem dla codziennego użytku związanego z zakupami. Możliwość skorzystania z rabatów u partnerów programu Raj Rabatów. Bezpłatne ubezpieczenie NNW. Przy rocznym obrocie bezgotówkowym w wysokości 1500 złotych, Raiffeisen Bank Polska zwalnia z opłaty rocznej za kartę. Dostęny limit od 1500 do 25 000 złotych i okresem bez naliczania odsetek wynoszącym 58 dni.
 • MasterCard Dookoła Świata jest świetą kartą kredytową na codzienne zakupy i podróże po całym świecie. Również i ta karta upoważnia jej posiadacza do korzystania z korzystnych rabatów u partnerów objętych programem Raj Rabatów. Wyższe kwoty ubezpieczeniowe jakie zapewnia bezpłatne ubezpieczenie NNW jest jej atutem. Limit kredytowy od 1500 złotych do 25 000 złotych i okresem bezodsetkowym 54 dni.
 • MasterCard Mistrzowska Karta upoważnia do atrakcyjnych rabatów przy zakupach u partnerów objętych programem Raj Rabatów. Kartę kredytową Raiffeisen Bank Polska wydaje lubieśnikom piłki nożnej z dostępnym limitem kredytowym od 1500 do 25 000 złotych z okresem bezodsetkowym 54 dni.
 • Visa Gold pozwala na dostępdo dużego limitu kredytowego, który wynosi od 5.000 złotych do 50.000 złotych, a bezodsetkowy okres jego spłaty wynosi 58 dni. Uprawnia do korzystania z korzystnych rabatów u partnerów wchodzących w skład programu Raj Rabatów. W karcie znajduje się bezpłatne ubezpieczenie NNW.
 • Visa Platinum wyjątkowo prestiżowa karta wraz z pakietem dodatkowych usług oraz dużym limitem kredytowym. Upoważnia do rabatów u partnerów programu Raj Rabatów. W karcie jest bezpłatne ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie Assistance. Niezależnie od tych ubezpieczeń, karta jest dodatkowo bezpłatnie ubezpieczona poprzez pakiet R-Twoja Karta bez ryzyka. Dostępny limit to 10.000 zł do 100.000 złotych z możliwością spłaty bez odsetek w ciągu 58 dni.
 • Raj Rabatów jest programem partnerskim dzięki któremu klient z Raiffeisen Bank Polska posiadający kartę kredytową, może w wyselekcjonowanych sklepach, firmach i biurach podróży, korzystać z atrakcyjnych rabatów sięgających niekiedy 60%.
 • Ubezpieczenia – do posiadanych kart kredytowych oferowane są ubezpieczenia podróżne, spłaty kredytu, pakiet Assistance POMOC oraz R-Twoja Karta bez ryzyka.

Kredyty i pożyczki

 • Limit zadłużenia do konta osobistego – przydzielany jest w kwocie od 3 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych. Okres kredytowania wynosi z regóły 12 miesięcy, któryprzedłużać można na kolejne dwunasto-miesięczne okresy. Wymagane są regularne wpływy na konto z limitem.
 • Kredyt konsumpcyjny Raiffeisen Bank Polska SA udziela go na dowolny cel w wysokości od 1 000 złotych aż do 120 000 złotych z różnym oprocentowaniem i w zależności od wysokości i okresu spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi minimum 6 miesięcy a makszmalny 72 miesiące. Wymagany dochód miesięczny do zaciągnięcia kredytu wynosi minimum 1200 złotych.
 • Kredyt mieszkaniowy udostępnia się na zakup domu, miszkania lub działki budowlanej, a także na budowę lub rozbudowę dmków jednorodzinnych. Kredyt tego rodzaju udziela się również na adaptację nieruchomości na cele mieszkaniowe, spłatę kredytu mieszkaniowego z innego banku, wszelkiego rodzaju przekształcenia lokalowe na lokale mieszkalne oraz inne w tym zakresie. Finansowanie ograniczone jest do 80% wartości nieruchomości z marżą od 2,15 do 3,55% w PLN i 2,85 do 4,10% w EUR. Raiffeisen Bank Polska, okres kredytowania może ustalić nawet na 30 lat a najmniejsza kwota kredytu wynosi 50 000 złotych. Nieruchomość przekazuje się pod hipotekę na zabezpieczenie spłaty kredytu.
 • Pożyczka hipoteczna oparta jest na podobnych warunkach jak kredyt mieszkaniowy z tą tylko różnicą, że przeznacza się ją na dowolne cele pod zabezpieczenie hipoteczne. Warunki spłaty są bardziej komfortowe i swobodniejsza forma finansowania. Wysokość pożyczki uwarunkowana jest od zdolności kredytowej i wartości nieruchomości wnioskodawcy. Okres kredytowania od 1 do 20 lat z marżą od 3,25 do 4,65% w PLN i od 4,40 do 6,00% w EUR. Raty stałe lub malejące a reszta kredytu lub jego część może być spłacona w każdej chwili.
 • Kredyt samochodowy udzielany jest za pośrednictwem „Raiffeisen Leasing Polska S.A.”. Akcjonariuszami spółki są Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Leasing International GmbH z jednakowym udziałem w wyskokości 50% każdy.

Lokaty i inwestycje

 • Konta lokacyjne – w Raiffeisen Bank Polska, są jednym z korzystniejszych sposobów na oszczędzanie z jednoczesnym dostępem do zgromadzonych pieniędzy bez utraty odsetek jest „Konto Lokacyjne Plus”, charakteryzujące się darmowymi i automatycznymi przelewami pomiędzy kontem lokacyjnym a osobistym. Dostęp do konta drogą internetową dzięki systemowi bankowemu R-Online, poprzez aplikację „Mobilny Bank” lub Centrum Telefoniczne. Istnieje możliwość otwarcia i prowadzenia do 10 kont lokacyjnych.
 • Lokaty terminowe – do założenia tej lokaty potrzebne jest posiadanie rachunku osobistego / Konto Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. Lokatę stworzono dla nowych klientów i trwa 3 miesiące na oprocentowaniu 5,3% . Minimalna kwota to 3 tyś. zł. i jest nieodnawialna. Istnieje możliwość założenia lokaty na 1, 2, 3, 6 i 12 miesięcy z minimalną kwotą 3 tyś. złotych w PLN albo 1 tysiąca USD, EUR, GBP lub CHF. Obowiązuje stała stopa procentowa.
 • Lokata Kapitalny Zysk to dwie lokaty w jednym, czyli połączenie wysoko oprocentowanej lokaty z produktem inwestycyjnym. Korzyści: Gwarancja pewnego i wysokiego zysku dla części ulokowanych środków na lokacie terminowej przez okres 3 lub 6 miesięcy. Z zainwestowanej części w produkt inwestycyjny, możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Minimalna kwota lokaty w fundusze inwestycyjne wynosi 10 000 zł z czego połowa (5 tyś. zł) trafia na lokatę terminową a druga połowa 5 tyś. zł do TFI. W drugiej formie lokaty jaką jest „Fundusz & Perspektywa” minimum tokaty wynosi 40 000 zł z czego 20 tyś. to lokata terminowa a drugie 20 tyś. zł to wpłata na wspomniany fundusz. Jak w każdej lokacie powstaje ryzyko emitenta, finansowe, płynności, kursu walutowego czy ryzyko rynkowe.
 • Krajowe fundusze inwestycyjne to lokay w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentujące różnego rodzaju papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe. Do bardziej rozpowszechnionych zaliczyć można takie jak: Allianz, Legg Mason, Metlife Amplico, Skarbiec, Superfund, Quercus, Union Investment itp.
 • Zagraniczne fundusze inwestycyjne sa lokatą w jednostki uczestnictwa lub instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe jak BlackRock czy Raiffeisen Capital Management.
 • Lokata inwestycyjna daje możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż zwykłe depozyty terminowe, ale zwiększa ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w razie zerwania umowy. Ponadto istnieje ryzyko rynkowe w powiązaniu z okresem trwania oraz kursu walutowego.

Ubezpieczenia w Raiffeisen Banku Polska SA

 • R-Życie i Zdrowie – ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku dla ubezpieczonego oraz wszystkich niepełnoletnich dzieci.
 • Gwarancja i Przyszłość – z myślą o przyszłości i emeryturze w podeszłym wieku. Program oszczędzania gwarantujący świadczenie powiększające emeryturę zwiększając tym samym wyższy komfort życia.
 • Ubezpieczenia dla kart kredytowych – Raiffeisen Bank Polska oferuje szeroką gamę ubezpieczeiowych pakietów do kart kredytowych jak: na spłatę kredytu, podróżne, ubezpieczenie R-Twoja Karta bez Ryzyka lub pakiet POMOC.
 • Ubezpieczenia podróżne Raiffeisen Banku Polska przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQUA dla osób indywidualnych lub grup zbiorowych. Ubezpieczenie można ograniczyć na teren Europy lub bez ograniczeń czyli na cały świat. Klient ogranicza sam swoje potrzeby co do kosztów leczenia za granicą, albo decyduje o poszerzeniu o dodatkowe ubezpieczenia.

Ubezpieczenia inwestycyjne

 • Fundusz i Prespektywa – to połączenie funduszu inwestycyjnego z lokatą i polisą ubezpieczeniową na życie. Atuty: dostępność, bezpieczeństwo, elastyczność, korzyści prawne i podatkowe oraz uproszczona forma przystąpienia do umowy.
 • Kapitał i Pewność – jest grupowym ubezpieczeniem inwestycyjnym. Zawarta w nim jest lokata i polisa ubezpieczeniowa. Są to zazwyczaj bezpieczne i zarazem krótkoterminowe inwestycje, trwające 3 lub 6 miesięcy. Charakterystyka: 100% gwarantowanego zysku, pewność, ochrona ubezpieczeniowa, efektywna inwestycja.
 • Ubezpieczenia strukturyzowane – Raiffeisen Bank Polska złożył je z obligacji i opcji, przy czym obligacje gwarantują odzyskanie wpłaconego depozytu w całości lub w części jaką ustalono z góry, a opcja to rodzaj zakładau o to jak będzie w przyszłości. Opcja dotyczy m.in. takich produktów jak: indeksy giełdowe, kursy walut, wskaźnik sektora gospodarki czy ceny surowca. Zadaniem opcji jest wypracowanie jak najwyższego zysku.

Inne (e-wyciągi, eR-faktura, bankowość elektroniczna)

 • Usługa e-wyciągi jest bezpłatna a do wyboru dostępne są 2 formy usługi. Pierwszą jest wysyłka pliku PDF w mailu jako załącznik, dugą zaś mail z powiadomieniem o dostępie do wyciągu w R/Online.
 • Usługa eR-faktura skupia docelowo usługi (EBPP) elektronicznej prezentacji i płatności rachunków. W ramach tej usługi dostępny jest tzw. BILIX czyli szybki sposób płatności za rachunki i faktury.
Bankowość elektroniczna w Raiffeisen Bank Polska jest dostępna za pośrednictwem:
 • Internetu w systemie bankowości R-Online w technologii Adobe Flex o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
 • Mobilny Bank – zintegrowana w pełni z telefonem komórkowym aplikacja do usług bankowych.
 • R-Dealer jest usługą umożliwiającą bezpośredni dostęp do rynku finansowego.
 • R-Quick – jest aplikacją dla osób z wolnym dostępem

W „Premium Banking” Raiffeisen Bank Polska SA umieścił poniższe usługi i oferty:

 • Konta – do wyboru: Konto osobiste Premium, Konto lokacyjne Plus Premium i Konto walutowe.
 • Karta do konta – MasterCard Class&Club (technologia PayPass) oraz MasterCard do konta EUR
 • Karty kredytowe – szeroki wachlarz wyboru m.in. takie jak: World MasterCard Class&Club, Visa Classic, MasterCard Dookoła Świata, MasterCard Mistrzowska Karta, Visa Gold oraz Visa Platinum.
 • Karty i pożyczki – Limit zadłużenia do konta Premium, kredyt konsumpcyjny, kredyt mieszkaniowy oraz kredyt samochodowy.
 • Lokaty i inwestycje – do wyboru są: lokaty terminowe, lokata Kapitalny Zysk, krajowe fundusze inwestycyjne, zagraniczne fundusze inwestycyjne, lokata inwestycyjna, transakcje wymiany walut itp.
 • Ubezpieczenia takie jak: R-Assistance i Concierge, ubezpieczenie dla kart kredytowych, ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne.
 • Ubezpieczenia inwestycyjne jak: Fundusz i Prespektywa, Kapitał i Pewność, ubezpieczenia strukturyzowane.
 • Bankowość elektroniczna – do dyspozycji: R-Online, Mobilny Bank, R-Dealer i R-Quick.

Korzyści z „Premium banking” to: bezpłatne i bezprowizyjne bankomaty na całym świecie, nieoprocentowany kredyt w rachunku do 1000 złotych, korzystanie z programu rabatowego Class&Club, dostęp z każdego zakątka świata do internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer, aplikacja mobilny bank, osobisty doradca czy R-Assistance z Concierge czyli pomoc w nagłych zdarzeniach losowych i oranizowanie wolnego czasu i podróży. To tylko niektóre z nich.

Pod działalnością „Bankowość Prywatna” Raiffeisen Bank Polska ujął:

 • Konta – Konto osobiste, Lokacyjne Plus, Walutowe.
 • Karty do konta – Visa Classic, MasterCard Debit Class&Club, MasterCard do konta w EUR.
 • Lokaty – Lokaty Kapitalny Zysk, Lokaty negocjajcyjne , Depozyty kaucyjne.
 • Karty kredytowe – MasterCard Class&Club, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard World Signia.
 • Walutowe produkty inwestycyjne – Lokata inwestycyjna, Lokata dwuwalutowa, Wymiana walut, R-Dealer, Walutowe transakcje terminowe, Opcje walutowe.
 • Fundusze inwestycyjne – krajowe fundusze inwestycyjne, fundusze zamknięte, zagraniczne fundusze inwestycyjne.
 • Papiery wartościowe – bony skarbowe, obligacje komercyjne, certyfikaty i obligacje strukturyzowane.
 • Inwestycje alternatywne – złoto, nieruchomości, sztuka, wino.
 • Ubezpieczenia inwestycyjne – Fundusz i Perspektywa, Kapitał i Pewność, ubezpieczenia strukturyzowane.
 • Ubezpieczenia – ubezpieczenie na Życie, Skała Gibraltaru, Bussines Insurance, R-Życie i Zdrowie, Gwarancja i Przyszłość.
 • Porady podatkowe i prawne – dla osób fizycznych w sprawach majątku i prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Kredyty – kredyt mieszkaniowy, pożyczka osobista, limit zadłużenia do konta osobistego.
 • Bankowość międzynarodowa – dywersyfikacja inwestycji poza granicami Polski we współpracy z Kathrein Privatbank w Wiedniu.
 • e-wyciąg – elektroniczne wyciągi bankowe drogą mailową.
 • Bakowość elektroniczna – jak wyżej.

Co ujął Raiffeisen Bank Polska w tematyce „Małe Firmy”:

 • Rachunki i karty – pakiety rachunków (oszczędnościowy, srebrny, złoty, platynowy i walutowy), konto lokacyjne, karty płatnicze (debetowe i kredytowe).
 • Finansowanie potrzeb – za pomocą: kart kredytowych, Linia kredytowa w rachunku bieżącym, Linia kredytowa w rachunku bieżącym zabezpieczona, kredyt obrotowy, pożyczka hipoteczna, kredyt hipoteczny oraz leasing.
 • Lokaty i inwestycje – konto lokacyjne, lokaty terminowe, bony skarbowe, obligacje komercyjne, zagraniczne papiery dłużne, lokata dwuwalutowa, lokata inwestycyjna.
 • Transakcje walutowe – wymiana walut R-Dealer, walutowe transakcje terminowe i opcje walutowe.
 • Mikrofaktoring – usługa dla podmiotów z rocznymi obrotami od 300.000 złotych do 4 milonów złotych, znajdujących się w okresie rozwoju.
 • Pomysł na firmę – konkurs organizowany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. i Gazetę Wyborczą na najlepszy pomysł na firmę.
 • Bankowość elektroniczna – j.w.
 • Gwarancje bankowe – zapewnia 100% wywiązanie się banku ze zobowiązań finansowych w stosunku do klienta.

Dla grupy „Klienci Korporacyjni” tematykę bankowości ujęto w następujących zagadnieniach:

Rachunki i lokowanie nadwyżek , Instrumenty, Faktoring, Płatności przychodzące, Płatności wychodzące, Płatności zagraniczne, Obrót gotówkowy, Obrót czekowy, Karty płatnicze, Transakcje w walutach, Zabezpieczenie kursu walutowego i stopy procentowej, Kredyty, Kredyty inwestycyjne, Finansowanie handlu, Usługi specjalne, Bankowość elektroniczna.

Niezależnie od powyższej działalności „Raiffeisen Leasing Polska S.A.” oferuje na swojej stronie rl.com.pl ciekawe finansowanie pojazdów samochodowych, gdzie zainteresowanym poleca się jej odwiedzenie.