Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

PKO BP – Bank Polski SA

PKO BP, to skrót od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest on największym uniwersalnym bankiem w Polsce. Obsługuje klientów indywidualnych, każdego rodzaju przedsiębiorstwa, oraz korporacje. PKO BP posiada ponad 1100 oddziałów i około 1200 agencji. Jest liderem rachunków osobistych i kart bankowych. Akcjonariuszami PKO BP są: Ministerstwo Skarbu Państwa ul.Krucza 36/Wspólna 6 Warszawa (33,9%), Bank Gospodarstwa Krajowego Al.Jerozolimskie 7, Warszawa (10,25%), ING Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Topiel 12, Warszawa (5,17%) oraz pozostali akcjonariusze (51,19%).

Zakres działalności

PKO BP nie zapomniał o żadnej grupie klientów. Swoje usługi oferuje prawie każdemu. Począwszy od uczniów i studentów, poprzey klientów indywidualnych oraz firmy aż po korporacje i samorządy.

Uczniowie i studenci.

Dla tej grupy klientów PKO BP oferuje następujące produkty i usługi:

Rachunki osobiste

 • PKO konto dla młodych – dla osób do 300 roku życia, absolwentów szkół lub studiujących. Dostęp do konta całą dobę z każdego zakątka świata poprzez bankowość elektroniczną IPKO.
 • PKO konto pierwsze – dla osób od 13 do 18 roku życia. Bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie. Karta debetowa PayWave. Możliwość wypłaty gotówki do 200 zł w punktach oznaczonych symbolem VISA CASH BACK.
 • Internetowe PKO konto dla młodych – prawie w całości bezpłatne konto z kartą debetową Visa payWave. Przy płaceniu kartą można pobrać max. 200 złotych gotówki w punktach oznaczonych symbolem Visa cash back. PKO BP dopuszcza saldo debetowe do 500 zł. Możliwość kredytu odnawialnego z limitem do 100 tyś. zł.

Rachunki oszczędnościowe w PKO BP

 • Konto oszczędnościowe plus – jest kontem osobistym wraz z produktem depozytowym pozwalającym zarabiać na lokacie z możliwością swobodnego dysponowania pieniędzmi.
 • Konto oszczędnościowe w walucie polskiej – j.w.
 • Konto oszczędnościowe w walucie wymienialnej – j.w. tyle że w walucie wymienialnej.
 • Rachunek lokacyjny Super-IKE – jest indywidualnym kontem emerytalnym. Działa w oparciu o ustawę indywidualnych lokat emerytalnych.

Karty Kredytowe

 • Karta kredytowa student – została przygotowana przez PKO BP dla osób ze stałymi wpływami na Superkonto Student lub PKO Konto dla młodych w wys. 850 zł. Kredyt bez odsetek do 55 dni z ustalanym indywidualnie limitem kredytowym do 1500 złotych.
 • Błękitna karta kredytowa – wymagany stały dochód netto ca. 850 złotych. Nieoprocentowany kredyt do 55 dni. Indywidualnie ustalany limit do 2 000 złotych. Możliwa usługa „Spłata ratalna” Do wyboru Visa lub MasterCard.
 • Srebrna karta kredytowa – wymagany dochód netto miesięcznie 1500 złotych, nieoprocentowany kredyt do 55 dni, limit kredytowy do 30000 złotych, możliwość wyboru rodzaju karty między Visa a MasterCard.

Krty debetowe

 • PKO Ekspres do rachunku PKO Konto dla Młodych – bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie, 0 złotych za użytkowanie karty, jeżeli transakcje bezgotówkowe osiągnęły min. 350 złotych w miesiącu obrachunkowym. Usługa VISA CASH BACK do 200 złotych.
 • PKO Ekspres do rachunku PKO Konto Pierwsze – bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie, usługa VISA CASH BACK do 200 złotych itp.

Oszczędności

W zakresie oszczędności dla uczniów i studentów Bank Polski PKO SA przygotował szeroką paletę składająca się z czterech rodzajów form oszczędzania. Są to: lokaty, rachunki oszczędnościowe, książeczki oraz produkty strukturyzowane.

Jakie Lokaty przygotował PKO BP
 • Lokata 9-miesięczna Progresja 9M – wystarczy 1000 złotych na założenie. Stałe oprocentowanie w zależności od depozytowego miesiąca. Pierwszy miesiąc 0,50% drugi 1,00% trzeci miesiąc 1,50% a każdy następny wzrasta o 1,00% aż osiągnie 9,00% na koniec okresu umownego.
 • Lokata 3+3 – możliwa od 1000 złotych na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,1%. Można ją przedłużyć o kolejne 3 miesiące i po osiągnięciu 6 miesięcy łaczne oprocentowanie zysku wyniesie 3,3% w skali roku.
 • Lokata 6+6 – również dostępna już od 1000 złotych. Po upływie 6 miesięcy zysk z odsetek wynosi 3,4% w skali roku, przedłużenie lokaty o następne 6 miesięcy powoduje wzrost oprocentowania do 3,6% w skali roku.
 • Lokata 9+9 – mając 1000 PLN można otworzyć lokatę i zyskać przez pierwsze 9 miesięcy 3,59% w skali roku. Za kolejne 9 miesięcy oszczędzania oprocentowanie podniesie się do 3,80% w skali roku.
 • Lokata terminowa w walucie polskiej – ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Stałe dostępne na 7, 14 lub 21 dni, oraz 1, 2, 3 lub 6 miesięczne. Zmienne w okresie umownym 6,12,24 lub 36 miesięcznym. Wysokość oprocentowania różna w zalężności od okresów depozytu.

To tylko mały wycinek rodzajów lokat jakie oferjue PKO BP. Umowy na lokaty łącznie z ich oprocentowaniem można personalizować i negocjować z Bankiem. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jest chętny do rozmów i negocjacji. Wystarczy go odwiedzić i przekonać się samemu.

Rachunki oszczędnościowe
 • Konto Oszczędnościowe Plus, to nic innego jak depozyt, czyli lokata i konto osobiste w jednym. Zarabiamy lokatą, czyli częścią oddaną do depozytu, a druga pozostaje do naszej dyspozycji. Oprocentowanie w skali roku zaczyna się od 3,90% a kończy na 4,25% w zależności od wysokości depozytu!
 • Konto Oszczędnościowe w walucie polskiej – atrakcyjna forma produktu depozytowego, która łączy lokatę z kontem osobistym. Oprocentowanie części depozytowej konta wynosi w skali roku od 3,10% do 4,20% w zależności od łącznej kwoty depozytu.
 • Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej – dostępne w walutach EUR, USD i CHF. Możliwość swobodnego dysponowania gotówką. Oprocentowanie dotyczy każdej kwoty i dla EUR oraz USD wynosi aż do 1,05% i dla CHF 1,00%. Jest to progowe oprocentowanie zależne od zmiennej stopy procentowej. Zysk podlega opodatkowaniu w wys. 19%.
 • Rachunek lokacyjny SUPER-IKE – Zyski zwolnione od podatku dochodowego, bez opłat za prowadzenie i otwarcie. Jeżeli zdeponowane oszczędności wypłacimy przed uzyskaniem wieku emerytalnego, od zysku z odsetek potrąca się podatek.
Książeczki oszczędnościowe

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem – to ciekawa oferta PKO BP. Można ją zakładać na 3 lub 5 lat oszczędzania z wynagrodzeniami za zgromadzenie określonego wkładu w postaci premii odsetkowej, za długoterminowe oszczędzanie premią lojalnościową, za zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego bonusem pieniężnym. Przykład przy 3 letnim oszczędzaniu: start 3,5% +Premia odsetkowa 1,4% + Premia Lojalnościowa 1,5% = na koniec 6,4% + 1000 złotych Bonus!
Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa
Książeczka mieszkaniowa z premią gwarancyjną
Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO