Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe zawierane są umową pomiędzy bankiem (lub para Bankiem) a klientem. Dotyczą one lokowania środków pieniężnych na czas określony. Inaczej mówiąc, deponent (właściciel lokaty) za zdeponowane w banku (na określony z góry okres czasu) środki pieniężne, wynagradzany jest premią w postaci odsetek. Wysokość odsetek naliczana jest w zależności od częstotliwości kapitalizowania odsetek i wysokości oprocentowania, uzależnionego długością okresu depozytowego.

Lokaty terminowe występują w dwóch rodzajach:

  1. Nieodnawialne – lokata czyli kapitał finansowy na koniec okresu umowy jest wypłacany wraz z naliczonymi odsetkami.
  2. Odnawialne – lokata odnawia się automatycznie po upływie terminu.

Terminowe lokaty bankowe jako depozyty podlegają ochronie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG) do wysokości 100 000 euro. Gwarancji podlegają depozyty tak w polskiej złotówce jak i każdej innej walucie.

Zalety lokat terminowych

  • Na lokaty terminowe nie potrzeba dużego kapitału. Dostępne na każdą kieszeń,
  • Stałe oprocentowanie z przewidzianym i pewnym zyskiem,
  • 100% gwarancja zwrotu własnego kapitału do kwoty 100 tyś. złotych. Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wady lokat terminowych

  • Kapitał na okres lokaty jest zamrożony,
  • Ograniczony dostęp do wpłaconych pieniędzy, wcześniejsze zerwanie umowy powoduje utratę należnych odsetek,
  • Często brak możliwości dopłacenia pieniędzy
  • Niski zysk

Uwaga! Każdy deponent powinien dokładnie sprawdzić w umowie, jakie gwarancje daje bank lub parabank na zwrot lokaty kapitału. Sprawdzić czy zawieramy umowę faktycznie z bankiem a nie z parabankiem. Parabanki często nie gwarantują 100% zwrotu wpłacanego kapitału. Przykładem jest polski Amber Gold i jego afera w sierpniu 2012 roku. Również amerykański Amber Gold nie może poszczycić się czystymi rękoma. (Afera dotyczyła ustalania zaniżonych cen skupu złota!)

Na pytanie „Jakie są najlepsze lokaty terminowe” nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, gdyż niepewna sytuacja na rynku finansowym sprawia, że w ostatnim czasie nawet terminowe lokaty bankowe stają się niepewne. Porównanie lokat uwidacznia nam fakt, że oprocentowanie za lokaty krótkoterminowe jest mniej korzystne niż za lokaty długoterminowe. Mimo to, cieszą się one większym powodzeniem ponieważ okres ryzyka jest krótszy.