Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane które oferują banki oraz ich pośrednicy finansowi są jednym z instrumentów finansowych używanych do powiększania kapitału. Inwestycja taka składa się zazwyczaj z dwóch elementów, tzn. obligacji oraz opcji. Łączy się w tym przypadku produkty oszczędnościowe z inwestycyjnymi. Lokaty strukturyzowane cechuje pełna lub częściowa gwarancja zwrotu kapitału, ale dopiero po zakończeniu inwestycji. Gwarancję taką osiąga inwestor dzięki zastosowaniu obligacji. Z całej zainwestowanej sumy, potrąca się jedynie koszty dystrybucji. Można je zatem zaliczyć do lokat oszczędnościowych.

Cechy charakterystyczne lokat strukturyzowanych

1. Roczny maksymalny zarobek z lokat strukturyzowanych może wynieść kilkanaście procent, zachowując przy tym gwarancję kapitału.

Ostrożnie! Nie każda gwarancja jest gwarancją! Podważalnym przykładem takich gwarancji może być sierpniowa afera w 2012 roku znanego w Polsce para banku „Amber Gold”, która to zamiast zysków przyniosła swoim klientom potężne straty. Ranking ich po tym wydarzeniu bardzo się obniżył.

2. Jeśli zysk ma być uzyskany z indeksu giełdowego, to będzie on niższy niż wzrost samego indeksu. Powód – banki na gwarancję kapitału odciągają z zysku.

3. Jeżeli istnieje możliwość wycofania wkładów przed terminem, to koszty są wysokie. Zwykle przedterminowe wycofanie wpłaconego kapitału jest niemożliwe.

Lokaty strukturyzowane charakteryzują się szczególnie tym, że podział kapitału na dwie części umożliwia zwrot przynajmniej jednej części, tej gwarantowanej. Ma to niby równoważyć ewentualne niepowodzenie drugiej części, która jest w obrocie by zarabiać. Lokaty strukturyzowane w przeciwieństwie do lokat standardowych (terminowych) nie mają z góry określonej stopy procentowej. Niektóre z lokat strukturyzowanych zapewniają zwrot wpłaconego kapitału jedynie w 50%. Są takie, które gwarantują 80-90% ale są zazwyczaj mniej ryzykowne, ale i zarazem mniej rentowne.

Umowę na lokaty strukturyzowane zawiera się na dłuższy okres niż standardowe. Są to z reguły 3 do 4 lata. Stopa zysku wyliczana jest dopiero wtedy, kiedy lokata się skończy. Przed podpisaniem takiej umowy powinniśmy oszacować jak wyglądają ewentualne profity. Czy szanse zarobku są wyższe niż poziom ryzyka? Powinniśmy również sprawdzić, jakie koszty poniesiemy w razie przedterminowego wycofania środków.

Biorąc pod uwagę stopień ryzyka, nie zaleca się inwestować w lokaty strukturyzowane wszystkich oszczędności.