Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Lokaty progresywne

Lokaty progresywne charakteryzują się tym, że efektywna stopa procentowa jest dużo niższa od eksponowanej. Jest to chyba jedyny minus tych lokat. Do plusów można zaliczyć fakt, że nie musimy naszego kapitału zamrażać na cały rok. Pozostawia ona nam furtkę dysponowania naszymi oszczędnościami. W każdej chwili możemy wypłacić nasz kapitał i to łącznie z odsetkami. W zależności od tego, na jaki okres zawieramy umowę, możemy za ten czas wypłacać same odsetki nawet, co miesiąc gdyż lokata ta działa jak automat. Lokata progresywna jest opłacalna również z innego powodu. Pozwala nam na systematyczne oszczędzanie poprzez z góry ustalone przez bank dopłaty, bez dodatkowych umów. Za przykład może posłużyć lokata progresywna pekao sa. Lokaty progresywne procentują miesięcznie i są niezmienne w danym miesiącu. Oprocentowanie wzrasta każdego miesiąca i osiąga maksimum w ostatnim miesiącu. Odsetki z kapitalizacji nagromadzonych środków wypłacane są w dniu zapadłości, czyli po upływie umownego okresu oszczędzania.

Lokaty progresywne i ich zalety

Lokaty progresywne mają swoje zalety, chociażby to że nie musimy zamrażać naszych oszczędności na okres całego roku. Zawsze w razie potrzeby możemy wypłacić nasz depozyt łącznie z odsetkami albo same odsetki nawet te z ostatniego okresu umowy. Lokaty progresywne działają na zasadzie comiesięcznego naliczania odsetek, które posiadają stałe oprocentowanie. Śmiało można by powiedzieć, że lokaty progresywne działają z automatu, gdyż depozyt jest odnawialny automatycznie co miesiąc przez okres jaki zawarliśmy w umowie. Dzięki temu nasze środki pieniężne możemy wypłacać co miesiąc po każdym okresie naliczania. W razie gdybyśmy naszą lokatę chcieli zlikwidować po miesiącu, to odsetki zostaną naliczone za 1 miesiąc. Jeżeli po 3 miesiącu to odsetki zostaną naliczone za 3 miesiące. Jednym słowem za każdy pełny miesiąc zostaną naliczone odsetki odpowiednio do gwarantowanej stopy procentowej za dany okres.
Drugim plusem jakim charakteryzują się lokaty progresywne jest to, że możemy w dowolnej chwili bez robienia dodatkowej umowy dopłacić do rachunku. Przy systematycznym oszczędzaniu daje to większe korzyści. Liczba dopłat oraz częstotliwość jest dowolna ale wysokość dopłat ustala bank.