Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Polisy i lokaty ubezpieczeniowe w jednym, jako Polisolokaty

Polisolokata to nietypowa lokata bankowa towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpiecza ona zazwyczaj taką kwotę lokaty, która odpowiadała by kwocie lokaty na zwykłym depozycie bankowym. Zawarta umowa zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty naszego kapitału wraz z odsetkami zwanymi najczęściej premią. Polisolokaty to przeważnie:

  • Polisy na życie,

Polisy na życie zapewniają ochronę finansową osobom bliskim ubezpieczonego w razie jego śmierci, ale nie tylko. Polisa na życie oprócz ubezpieczenia obejmującego ryzyko śmierci obejmuje również dożycie określonego wieku na otrzymanie renty, posagu i temu podobnych. Polisy ubezpieczeniowe na życie i dożycie są długoterminowymi i zawiera się je na określony czas aż do osiągnięcia pewnej granicy wieku np. 55 lub 60 lat. W przypadku polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie, sumy ubezpieczeniowe wypłaca się tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego albo dożycia wieku określonego polisą.

  • polisy posagowe,

Polisy posagowe mają na celu zabezpieczenie dziecku ochrony finansowej dziecku. Właścicielem polisy posagowej mogą być, rodzic, krewny, lub obca osoba jak znajomy lub opiekun prawny. Ubezpieczenie na polisę posagową wygasa w momencie osiągnięcia pełnoletności dziecka lub wieku określonego umową ale nie później niż 25 lat. Prawie wszystkie polisy posagowe mają klauzulę, która mówi że w przypadku śmierci rodzica opłatę składek przejmuje zakład ubezpieczeń.

  • polisy inwestycyjne, oraz inne

Polisy inwestycyjne mają na celu gromadzenie oszczędności i ich pomnażanie poprzez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zakładu ubezpieczeń, które sam wybiera. Suma ubezpieczenia wypłacana jest w momencie śmierci ubezpieczonego albo na końcu okresu ochronnego wyznaczonego przez klienta. Suma ubezpieczenia i ochrona życia jest zależna od rozwoju inwestycji.

  • polisy ubezpieczeniowe.

Polisy ubezpieczeniowe nie zawsze spełniają nasze oczekiwania. Dopiero w momencie starania się o wypłacenie odszkodowania odkrywamy to, o czym powinniśmy wiedzieć w momencie zawierania umowy. Polisy ubezpieczeniowe są dobre, ale przed podpisaniem umowy sprawdzajmy głównie tą część dokumentu, która dotyczy wyłączeń.

Polisy ubezpieczeniowe na życie, są jako polisolokaty najpopularniejsze. Z uwagi na fakt, że żadna z nich nie jest objęta gwarancją BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) a jedynie UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), to wysokość gwarantowanej wypłaty ze zdeponowanej kwoty wynosi tylko 50%. Należy się zatem dobrze zastanowić i przeanalizować ubezpieczającą firmę zanim zdecydujemy się na wybór odpowiedniej polisolokaty.

Aby ustrzec się przed kłopotliwymi problemami wypłaty odszkodowań, czytajmy ją ze zrozumieniem. Szczególnie zwracajmy uwagę na to co jest wyłączone z ubezpieczenia.

Na zachodzie Europy do najpopularniejszych należą polisy na życie. Można je w późniejszym czasie przepisać na prywatną emeryturę starczą – jako dodatkową – do ustawowej, tej gwarantowanej od państwa. Niestety w Polsce ten rodzaj lokat nie cieszy się jeszcze ani popularnością, ani rentownością.

Polisolokaty może zakładać każdy, kto ukończył 18 rok życia!