Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Leasing dla firm i osób fizycznych.

Leasing jest umową cywilnoprawną w ramach której leasingodawca (osoba finansująca) przekazuje na uzgodniony okres czasu leasingobiorcy (osobie korzystającej) prawo do korzystania z rzeczy objętej tą umową, płacąc za ten okres ustalone ratalne opłaty. Można by go przyrównać do umowy najmu lub dzierżawy, choć nie jest to całkowicie to samo. Leasing jest korzystny dla firm, gdyż wkład i zaangażowanie kapitału własnego jest znikome. Dzięki temu optymalnie odciążamy podatki (dzięki tarczy podatkowej), korzystając przy tym z możliwości rozliczenia podatku VAT. Umowę można zawierać bezpośrednio lub pośrednio. W tym drugim przypadku pomiędzy osobą finansującą a osobą korzystającą, uczestniczą w transakcji osoby trzecie. Są to zazwyczaj wyspecjalizowane firmy leasingowe.

Z leasingów chętnie korzystają firmy, ale również osoby prywatne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej. Konsumencki, który jest przeznaczony dla osób prywatnych, jest jeszcze wciąż mało znany w Polsce i korzysta z niego tylko znikomy odsetek naszego społeczeństwa. W transakcjach uczestniczą – prawie zawsze – towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia pokrywa zazwyczaj osoba finansująca. Przykładem tego jest ten najbardziej popularny „samochodowy”, gdzie przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje auta a także ubezpieczenia objęte są ową umową, choć nie zawsze. Taka forma finansowania samochodu cieszy się niebywałym powodzeniem, gdyż korzystamy z komfortu nowych modeli aut i braku straty czasu na naprawy warsztatowe.

Rodzaje leasingów:

Finansowy odnosi się do użytkowania jakiejś rzeczy, za którą pobierane są raty. Zwany jest także kapitałowym, gdyż umowa może gwarantować prawo wykupu i przeniesienie własności po zakończeniu okresu umowy. W odróżnieniu do kredytu, bankowy leasing charakteryzuje się tym, że przedmiotem jego jest środek trwały a nie gotówka. Podatek VAT za leasing finansowy musi być zapłacony prawie natychmiast i z góry, za cały okres świadczeń!
Operacyjny dotyczy czasowego użytkowania dobra inwestycyjnego i zwany z tego powodu także usługowym. Tak jak w finansowym, również i w operacyjnym, umowa może gwarantować leasingobiorcy prawo zakupu przedmiotu w momencie wygaśnięcia umowy. Podatek VAT w tego rodzaju leasingu, musi być uiszczany każdorazowo z ratą leasingową!
Zwrotny stosowany często przez firmy jako doraźna pomoc gotówkowa. Firma potrzebująca gotówkę w zamian za przejęcie przez firmę leasingową części majątku trwałego, uzyskuje potrzebną kwotą. Osoba finansująca skolei przejęte środki, przeznacza na świadczenia usług leasingu.
Prywatny jak już sam nazwa mówi, stsowany jest dla osób prywatnych, czyli nieprowadzących żadnej działalności gospodaczej. Ponieważ dotyczy to zwykłego konsumenta rynkowego, dlatego zwany jest również konsumenckim. Z uwagi na niekorzystne formy podatkowe dla osób prywatnych, produkt ten jest mało znany, a raczej nawet unikany.