Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Kredyt studencki – preferencyjny.

Preferencyjny kredyt studencki z dopłatami budżetu państwa, udzielany jest studentom ze specjalnych funduszy na dużo korzystniejszych warunkach niż inne kredyty. Kredyt ten pogarsza rachunek ekonomiczny państwa na minus, ale patrząc na to z perspektywicznego punktu widzenia w efekcie końcowym przynosi korzyści.

Kredyt studencki, kryteria do jego uzyskania.

Każdy student, tak na uczelniach prywatnych jak i państwowych, tak na dziennych studiach jak i wieczorowych czy zaocznych, ma prawo do ubiegania się o ten kredyt. Aby pożyczka dla studenta była możliwa do uzyskania, jest jeden ważny warunek. Student musi rozpocząć naukę jeszcze przed ukończeniem 25 roku życia. W zależności od banku są różne terminy przedstawiania ważnego zaświadczenia z uczelni. Ogólniej to ujmując, można powiedzieć że dokąd nie ukończymy studiów, ważną legitymację studencką lub doktorską przedkłada się (sprwadź w odpowiednim banku) do 31 października, oraz do 31 marca każdego roku.

Terminy składania wniosków na kredyty studenckie

Wnioski na kredyty studenckie dla całkowicie nowych uczniów, mogą być składane do 15 listopada. Po tym dniu, termin składania wniosków upływa! (upewnij się w wybranym przez ciebie banku!)

Jak są wypłacane pożyczki dla studentów?

Pożyczka dla studenta jest wypłacana co miesiąc w wysokości 600 złotych przez okres 6 lat. Dla doktorantów okres ten może się przedłużyć o 4 lata.

Jak spłacany jest kredyt dla studenta

Zaciągnięty kredyt dla studenta spłaca się najczęściej w ratach malejących. Spłatę łącznie z odsetkami rozpoczyna się zazwyczaj po upływie 2 lat, po ukończeniu studiów. Spłata jest regulowana odrębnymi przepisami odpowiedniego banku, choć najczęściej stosowaną formą jest dwukrotna liczba wypłaconych rat kredytu w stosunku do otrzymanych. Wysokości miesięcznych rat kredytu są corocznie ustalane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w roku akademickim. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce, mogą się ubiegać o umorzenie 20% zaciągniętego kredytu.

Pożyczka studencka tego rodzaju, jest często zabezpieczana przez: poręczenia wekslowe, na zasadach ogólnych albo przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Studenci zamieszkujący wiejskie tereny gminne, ubiegający się o ten kredyt w banku – nie mogący jednak uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia – często uzyskują je od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o udzielenie w/w pożyczki dla nowego studenta, składa się – jak już wyżej wspomniano – w terminie od 1 października do 15 listopada każdego roku.