Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipotecznyKredyt hipoteczny jest poważnym przedsięwzięciem życiowym. Jeszcze przed podpisaniem umowy, powinniśmy wszystko dobrze przemyśleć. Sprawdzić umowę pod każdym wzgędem, gdyż każdy kredyt hipoteczny ciągnie się za nami przez połowę naszego życia. Na tak długi okres czasu, wiążemy się również z bankiem. Powinniśmy, o ile wymaga tego sytuacja lub jest taka potrzeba, na dokładne rozeznanie się w sprawie. Poświęcić tyle czasu ile sprawa przedmiotowa tego wymaga. Nawet kilka miesięcy jeśli będzie trzeba, gdyż obciążenie psychiczne i finansowe będzie nie małe. Znalezienie wszelkich kruczków w umowie, jest zadaniem dobrego prawnika. Takiego powinniśmy zatrudnić i upoważnić do zapoznania się w sprawie. Chcemy się budować i stać nas na kredyt, to musi być nas stać również na dobrego adwokata. Bez niego możemy w końcowym efekcie stracić więcej niż koszt adwokata. Pamiętajmy, że Banki często nie do końca wszystko wyjaśniają i niekiedy świadomie to robią, by nie stracić klienta! Decydując się na kredyt hipoteczny, przy ograniczeniu się do doradztwa bankowego jest dużym błędem. Najpierw zapoznaj się z ofertami i radami doradców kilku banków. Porównaj i przeanalizuj je, a dopiero potem włącz do sprawy neutralnego doradcę lub adwokata. On powinien wybrać i przedstawić Ci te przejrzyste i najkorzystniejsze oferty. (Więcej na temat pod pożyczka hipoteczna).

Kredyty hipoteczne a ograniczenie prawa do nieruchomości!

Kredyty hipoteczne wiążą się z ograniczeniem prawa do nieruchomości, o czym nie powinniśmy zapominać! Sprawy te dokumentuje się notarialnie, odpowiednim wpisem do księgi wieczystej! W ten sposób wierzyciel (Bank) zabezpiecza sobie pierwszeństwo w dochodzeniu praw do nieruchomości. Tak rozumiana hipoteka gwarantuje mu zwrot pożyczonych pieniędzy w ramach kredytu hipotecznego lub przejęcie własności nieruchomości.

Koszty rzeczywiste kredytu hipotecznego

Przy chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego powinniśmy brać pod uwagę również koszty, jakie powstaną za jego udzielenie. Zaliczyć do nich możemy także marżę, odsetki i prowizję.

  • Marża to czysty zysk dla banku. Opłatę tą pobiera się po prostu za udzielenie kredytu. Ciągnie się ona za nami tak długo, jak długo będziemy spłacać nasz kredyt hipoteczny. Wyraża się ją w procentach i podlega negocjacjom.
  • Odsetki są również czystym zyskiem dla banku. Jest to stały dochód a raczej pensja dla banku przez wiele długich lat. Bank pobiera go jego zdaniem za to, że udzielił nam kredyt hipoteczny. Wysokość odsetek zależna jest od rzeczywistego oprocentowania kredytu, wielkości długu, jaki pozostał jeszcze do spłaty oraz pozostały okres kredytowania. Coraz modniejszy staje się kredyt hipoteczny z ratami malejącymi. W tym przypadku kwota kapitału spłacanego kredytu jest stała a suma spłacanych odsetek malejąca. Na początku spłacane raty są wyższe gdyż spłacamy odsetki. To wpływa szybko na zmniejszanie się kwoty kredytu i tym samym wysokości rat kredytu hipotecznego, ponieważ pozostała kwota zadłużenia równie szybko się zmniejsza.
  • Prowizja jest również swojego rodzaju wynagrodzeniem dla banku za pośredniczenie w zawarciu umowy. Są to najczęściej koszty pośrednie, jakie bank poniósł w powiązaniu z udzieleniem kredytu. Przykładowo koszt druczków i formularzy, ekspertyz itp. Prowizja pobierana jest na kilka sposobów i możemy ją negocjować. Wyrażana jest (jak już wyżej wspomniano) procentowo i pobierana jednorazowo lub okresowo w kilku lub kilkunastu ratach.

Hipoteki, zabezpieczenia itp.

Kredyt hipoteczny udzielany jest przez wyspecjalizowane banki na budowę lub zakup nieruchomości gruntowych, budynkowych lub lokalowych, jak również na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Umowy na kredyty hipoteczne są długoterminowe i jak sama nazwa mówi, zabezpieczane hipotecznymi listami zastawnymi. Nie stanowi to jednak ścisłej reguły i często przyjmowane są również w zastaw lokaty terminowe czy emisje obligacji. Papier wartościowy – zwany hipotecznym listem zastawnym, wystawiany jest na okaziciela lub imiennie. Jest to swego ropdzaju obligacja, którą emitować mogą jedynie banki. Dobry kalkulator kredytu hipotecznego lub porównywarka, może okazać się pomocnym narzędziem w znalezieniu dobrego kredytu.