Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Kredyty dla Polaków za granicą

Kredyty dla Polaków za granicą – Unia Europejska!

Kredyty dla Polaków za granicą to nic nowego, bo Polak za granicą jest nie od dziś. Trudne czasy, chęć lepszego życia przyciągnęła poza granice wielu Polaków. Emigracja Polaków za granicę ma duże rozmiary. Zaczynając od 2004 roku zwiększała swoje rozmiary jak i położenie. Wejście Polski do Uni Europejskiej w 2004 roku i otwarcie kolejnych rynków pracy zapoczątkowało tak duży wzrost emigracji wśród naszych obywateli.

Początkowo przystąpienie Polski do Uni Europejskiej nie gwarantowało wszystkich rynków pracy. Stopniowe otwieranie się kolejnych rynków powiększało emigrację Polaków.
Jako pierwsze dały wolną rękę pracy dla Polaków takie kraje jak: Wielka Brytania, Irlandia oraz Szwecja. Kolajne dołączyły już w 1-go maja 2006 r. – Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Grecja, a od 31 lipca 2006 r. – Włochy. Jako ostatni do tej pory otwarty rynek pracy od 1-go maja 2007 r. – Niderlandy.
Powyżej mowa była o całkowitym dostępie do rynku pracy, lecz trzeba brać pod uwagę również rynek częściowo dostęny dla niektórych profesji. Takich profesji jak na przykład inżynierowie – specjaliści od budowy maszyn i pojazdów oraz elektrotechników. Luksemburg i Niemcy udostępniły właśnie taki rynek pracy dla obywateli polskich.
Francja to kolejny kraj, gdzie 1 lipca 2008 roku zostały zniesione wszystkie ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla Polaków we Francji.
Lista państw poszerza się znacząco o Belgię i Danię (1 maja 2009 r.). Austria i Niemcy mimo ograniczonego dostępu i pewnych ułatwień w niektórych sektorach nadal utrzymują restrykcje, wymagając tym samym od Polaków pozwoleń na pracę.

Emigranci Unijni z Polski w cyfrach

Według GUS-u, na koniec 2008 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2210 tys. mieszkańców Polski. To jest o 60 tys. mniej emigrantów niż w 2007 roku (2270 tys.). I tu można wyszczególnić, że ponad 1887 tys. osób przebywało w Europie (ok. 1925 tys. w 2007 roku). W krajach członkowskich Uni Europejskiej przebywało – ok. 1820 tys. To o 40 tys. mniej niż w 2007 roku. Krajem królującym w emigracji polskiej to Wielka Brytania (650 tys.), kolejno Niemcy (490 tys.), Irlandia (180 tys.) i Niderlandy (108 tys.).

Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2008a

Kraj przebywania
na koniec roku
Liczba emigrantów w tyś
NSP 2002b 2004 2005 2006 2007 2008
Ogółem 786 1000 1450 1950 2270 2210
Europa 461 770 1200 1610 1925 1887
w tym:
Unia Europejska c 451 750 1170 1550 1860 1820
w tym:
Austria 11 15 25 34 39 40
Belgia 14 13 21 28 31 33
Cypr 4 4
Dania 17 19
Finlandia 0,3 0,4 0,7 3 4 4
Francja 21 30 44 49 55 56
Grecja 10 13 17 20 20 20
Hiszpania 14 26 37 44 80 83
Irlandia 2 15 76 120 200 180
Niderlandy 10 23 43 55 98 108
Niemcy 294 385 430 450 490 490
Portugalia 0,3 0,5 0,6 1 1 1
Republika Czeska 8 10
Szwecja 6 11 17 25 27 29
Wielka Brytania 24 150 340 580 690 650
Włochy 39 59 70 85 87 88
Kraje spoza Unii Europejskiej 10 20 30 60 65 67
w tym:
Norwegia 36 38
a Dane dotyczą liczby osób przebywających za granicą czasowo: dla lat 2002-2006 – powyżej 2 miesięcy, dla lat 2007-2008 – powyżej 3 miesięcy.
b Po rozszacowaniu liczby emigrantów o nieustalonym kraju czasowego pobytu liczba emigrantów przebywających w krajach Europy wynosi 547 tys., w krajach UE – 535 tys.
c Do 2006 r. 25 krajów
Źródło[GUS]

Będąc członkiem Unii Europejskiej polacy posiadają coraz więcej praw. Naturalną rzeczą jest, że dla danego kraju najważniejszy zawsze będzie rodak, ale sytuacja odnosząca się do emigrantów jest coraz bardziej korzystna. Prawa do równego traktowania przybysza z innego kraju jest akceptowana w różnych instytucjach danego kraju. Polak jest przez to mile widziany w szpitalach, przychodniach, urzędach czy bankach. Kredyty dla Polaków za granicą to popularna forma zapożyczania się lub prościej mówiąc „kredytowania”.

Jakie dokumenty są niezbędne by uzyskać kredyty dla Polaków za granicą?

 • Każdy bank Polski zażyczy sobie polskiego odpowiednika BIK-u. Jest to niezbędny dokument stwierdzający zdolność kredytową. W Wielkiej Brytanii może to być Experian, Equifax i Callcredit. Natomiast w Irlandii Irish Credit Bureau. Bank polski nie ma możliwości sprawdzenia, czy dany klient jest zadłużony po uszy więc zażyczy sobie w formie pisemnej powyższych zaświadczeń.
 • Bank wymaga zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym w języku polskim.
 • Roczne zeznanie podatkowe; w Wielkiej Brytanii jest to P60.
 • Wyciąg z konta, gdzie przelewane są pieniądze.

 

Czy bank w Wielkiej Brytani udzieli kredyt hipotczny na zakup nieruchomości w Polsce?

 • Po pierwsze jest to sytuacja nie do zrealizowania.
 • Żaden bank funkcjonujący na Wyspach nie ma w swojej ofercie udzielenie kredytu na finansowanie mieszkania w Polsce.
 • I odwrotnie żaden bank działający w Polsce nie udzieli również takiego kredytu.
 • Dlaczego? Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego zazwyczaj jest nieruchomość. Naturalnym będzie w przypadku niepłacenia przez kredytobiorcę kredytu chęć dokonania egzekucji przez bank swojej należności.
 • Kredytobiorca chcąc nabyć kredyt hipoteczny musi starać się o niego w banku funkcjonującym w Polsce.
 • Jaki bank udzieli nam kredytu hipotecznego?
  W Polsce kredyty dla Polaków pracujących za granicą udzielą kredytu banki takie jak: WBK, Dom Bank, Fortis Bank, mBank. Ponadto dobrze znanym pośrednikiem udzielenia kredytu hipotecznego jest bank Open Finance.

 

Czy kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim się opłaca?

 • Kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim jest najbardziej popularym wśród kredytów nabieranych przez rodaków.
 • Za kredytem we frankach szwajcarskich przemawia:
  • Niska rata, niskie opłaty dodatkowe;
  • Niski Libor;
  • Często brak prowizji;
  • Małe marże.
 • Wraz ze spadkiem kursu franka szwajcarskiego rośnie liczba kredytów w tej walucie. Jest to dobry moment na nabycie tej formy kredytowania.
 • Na co trzeba uważać biorąc kredyt w obcej walucie?
  Spread – jest to różnica między kursem kupna, a kures sprzedaży. Kurs kupna to kurs na bazie którego bank wypłaca środki. Kurs sprzedaży to kurs po jakim kredytobiorca spłaca raty kredytu.