Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Kredyt w Niemczech dla Polaka

-> Informacje pobierane z http://www.kredyt-w-niemczech.de/

Kredyt w Niemczech dla Polaka to już żaden wyjątek, lecz normalna oferta niemieckich banków. Dzisiaj nie liczy się więcej narodowość czy obywatelstwo. Każdy obywatel Unii Europejskiej zamieszkały lub mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec, ma takie same prawa jak każdy obywatel Niemiecki. Kredyty dla firm lub kredyt w Niemczech dla Polaka, to żadne tabu więcej, lecz zwykła rzeczywistość.

Niemiecki kredyt dla Polaków i nie tylko!

Pożyczki bez informacji kredytowej z biura „Schufa” – Możliwe pomimo niekorzystnej informacji.
Pod pojęciem pożyczki lub kredytu bez informacji z biura „Schufa” należy rozumieć, że nie będzie sprawdzana ich przeszłość w zakresie zdolności kredytowej. Niemieckie BIK (biuro informacji kredytowej) o nazwie „Schufa” należące do Stowarzyszenia Ochrony Kredytowej, sprawdza rutynowo każdy złożony wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Dzięki rozpoznaniu co do tego, czy stare zadłużenia lub istniejące kredyty są, lub były regularnie spłacane, banki otrzymują pełen wykaz zawieranych umów finansowych, oraz występujących w tym zakresie nieprawidłowości. Nie tylko to brane jest pod uwagę. Schufa sprawdza również naszą zdolność kredytową! Sprawdza jak zadłużeni jesteśmy na dzień składania wniosku o kredyt, jakie są nasze dochody i ile pozostaje nam na czysto! Pod uwagę brane są zakupy ratalne, bieżące kredyty, również te na kartach kredytowych i w limitach kart i kont osobistych. Kredyt w Niemczech dla Polaka i procedura związana z jego otrzymaniem jest dokładnie tak samo przeprowadzana dla Polaka jak i Niemca.

Przesyłane są kopie nakazów sądowych o zajęciach, inkasa, adnotacje o nieregularnym spłacaniu zadłużenia, oraz o obecnym stanie zadłużenia. W przypadku, gdy zaistnieje jeden z tych lub innych negatywnych zjawisk, banki niemieckie zazwyczaj odmawiają udzielania pożyczki lub kredytu.

Instytucje finansowe i Banki oferujące kredyty bez „Schufa”:

Oferant-Kredytu: Korzyści i Informacje: Możliwość: bez Schufa
bonkredit-logo – od 35 lat na rynku- Natychmiastowy kredyt od 4,9 %*(p. Szczegóły)- w przeciągu 24 godzin- 100% bezpłatnie- Natychmiastowy kredyt do 100.000,- Euro- Okres kredytowania do 120 miesięcy check

pobierz kredyt w 5 minut tu:


Einen kleinen Moment

Wir prüfen aktuelle Spezial-Kredit-Programme für Sie




Einen kleinen Moment

Wir prüfen Ihre Daten



Einen kleinen Moment

Formular wird geladen



Formular lädt nicht? Neu versuchen

KREDYTY W NIEMCZECH DLA POLAKÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy Polak może uzyskać kredyt w Niemczech?

Każdy obywatel Unii Europejskiej zamieszkały na terenie Niemiec, ma pełne prawo do zaciągnięcia kredytu na tych samych warunkach jak obywatel Niemiec.

Jakie warunki muszą spełniać Polacy, by otrzymali kredyt w niemieckim banku?

  1. Być zameldowanym na terenie Niemiec.
  2. Mieć pracę na terenie Niemiec, tj.:
    • Stałe zatrudnienie (pracownik na umowie o pracę), lub
    • Własną działalność gospodarczą, lub
    • Wykonywać wolny zawód (również umowy o dzieło, umowa na zlecenie, itp.)

Powyższe dane potrzebne są niemieckim bankom do sprawdzania zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy.

Czy wszystkie rodzaje pracy traktowane są jednakowo przy wydawaniu decyzji o kredyt?

Osoby wykonujące wolny zawód oraz prowadzące działalność gospodarczą są uważane za bardziej niepewne, czyli o większym ryzyku niż osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ten, kto wykonuje wolny zawód (Gewerbe) lub prowadzi działalność gospodarczą musi wylegitymować się wymaganą zdolnością kredytową. Chcąc otrzymać kredyt w Niemczech nie możemy widnieć w rejestrze niemieckiej agencji kredytowej sektora prywatnego „Schufa” (odpowiednik polskiego BIK)!

Jak długo musi istnieć firma, by móc ubiegać się o kredyt w Niemczech?

Aby otrzymać kredyt dla firmy w Niemczech, jej działalność powinna być prowadzona przez minimum 2 lata. Praktyka wykazuje, że wnioski składane przed upływem tego terminu są rozpatrywane odmownie! Znalezienie Banku w Niemczech, który udzieliłby kredytu takiej firmie lub osobie, jest praktycznie niemożliwe. Dla banków osoby takie należą do grupy o zwiększonym ryzyku.

Jakie są szanse otrzymania kredytu w Niemczech bez sprawdzania rejestru SCHUFA?

Prawie żadne, ponieważ Banki w Niemczech mają obowiązek, jeszcze przed wydaniem decyzji o przyznaniu kredytu, wystąpić z wnioskiem do SCHUFA o sprawdzenie przyszłego kredytobiorcy, pod względem negatywnych cech.  Były one niekorzystne dla kredytobiorcy i wniosek został przez Bank odrzucony, to szanse na otrzymanie kredytu w Niemczech nie wyglądają najlepiej!

W razie otrzymania odmowy o przyznaniu kredytu przez Bank w Niemczech – powstałej jedynie na bazie zaczerpniętych informacji z SCHUFA – istnieje jeszcze inna możliwość otrzymania kredytu. Mając pewne dochody oraz inne zabezpieczenia, możemy złożyć wnioskować o udzielenie kredytu bez sprawdzania informacji pochodzących z SCHUFA!

Kto udziela kredyty bez sprawdzania historii kredytowej SCHUFA?

Banki niemieckie zgodnie z ustawą o kredytach, zabraniają udzielania ich bez uprzedniego sprawdzenia historii kredytowej klienta w SCHUFA!  Za granicą, wygląda to całkiem inaczej. W Austrii czy Szwajcarii Banki nie są zainteresowane informacjami niemieckiego SCHUFA! Są gotowe udzielić takiemu klientowi kredytu pod warunkiem, że spełnia odpowiednie kryteria.

Jakie są wymagania dla wnioskującego o kredyt bez SCHUFA?

Podstawowym warunkiem jest ukończony 18 rok życia oraz przedłożyć zaświadczenie o regularnym otrzymywaniu stałych dochodów. Drugim warunkiem, jaki musi być spełniony, aby uzyskać kredyt jest posiadanie od przynajmniej pół roku stałego miejsca pracy. Te w momencie ubiegania się o kredyt nie może być wypowiedziane.

Czy osoby wykonujące wolny zawód oraz prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech mogą uzyskać kredyt bez sprawdzania w SCHUFA?

Ta forma kredytu jest ogólnie dostępna dla każdego, kto może zapewnić jego bezpieczną spłatę. Tak pracownik umysłowy mający stałą pensję miesięczną, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z odpowiednim bilansem, jak i rencista czy emeryt z wymaganym odcinkiem ma prawo do tego rodzaju kredytu.

W jakiej wysokości można otrzymać kredyt bez sprawdzania w SCHUFA?

Kredyty, które udzielane są bez sprawdzania zdolności i historii kredytowej SCHUFA udzielane są w kwotach od 3.000 Euro do 5.000 Euro!

Jak wysokie jest oprocentowanie tego kredytu i jak długi jest okres jego spłaty?

Wysokość oprocentowania jak i okres spłaty kredytu jest zróżnicowany w zależności od kredytodawcy. W każdym przypadku należy przyjąć, że stopa procentowa będzie nieco wyższa niż zwykłych kredytów, gdyż ryzyko banków jest również dużo wyższe.

Czy wniosek o udzielenie kredytu bez sprawdzania w SCHUFA jest powiązany z kosztami?

Sama aplikacja wniosku o udzielenie kredytu jest zawsze darmowa! Jeżeli kredytodawca żąda jakichkolwiek opłat przy składaniu wniosku, wskazane jest bezwzględnie anulować całą procedurę i wycofać wniosek. Takie metody stosują tylko wątpliwe i podejrzane firmy!

Jakie szanse na kredyt bez SCHUFA mają osoby bezrobotne lub o niskich dochodach?

Jeżeli inna forma zabezpieczenia kredytu, przykładowo zastawienie nieruchomości lub auta, nie może być zastosowana, to szansa uzyskania kredytu w Niemczech, nawet bez raportu SCHUFA, przez takie osoby jest w istocie rzeczy bardzo niekorzystna. Alternatywnym rozwiązaniem takiej sytuacji jest poręczenie przez żyranta, czyli potwierdzenie możliwości spłaty zobowiązania finansowego innej osoby. W razie, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków, ich ciężar przejąłby żyrant.

Czym tak naprawdę jest SCHUFA?

SCHUFA, pełna nazwa Schufa Holding AG jest Niemiecką Agencją Kredytową Sektora Prywatnego. Jej forma prawna, to Spółka Akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiesbaden. Jej akcjonariuszami (udziałowcami) są banki, firmy handlowe i inne firmy usługowe. Celem działalności SCHUFA jest chronić kredytodawców (swoich partnerów) zamawiających ochronę przed niebezpieczeństwem niespłacania kredytów.

Najprościej mówiąc, SCHUFA jest niczym innym jak zbiorem danych o konsumentach korzystających z kredytów w każdej formie. Rejestrowane są wszystkie, nawet te punktualnie spłacane chociażby po to, by następny kredytodawca w realnym czasie był w stanie obliczyć zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy.

Czy mogę sprawdzić moją kartotekę i naniesione na niej informacje w SCHUFA?

Chcesz wiedzieć, co jest zapisane w Twojej kartotece SCHUFA? Kliknij tutaj by wejść na stronę z informacjami i produktami SCHUFA. Strona w języku niemieckim.

Czy informacje z SCHUFA są sprawdzane pod względem wiarygodności?

Nie! SCHUFA opiera się całkowicie na informacjach pozyskanych od swoich partnerów. Nanosi je bez sprawdzania. Dlatego często się zdarza, że dane są nieprawdziwe!

Jak dochodzi do negatywnych wpisów w SCHUFA?

Podstawowym wymogiem do zrobienia negatywnego wpisu w SCHUFA są zaległości w spłacie zadłużenia. Dzieje się tak wtedy, gdy rachunek lub rata nie została zapłacona, mimo że poprzedzone to było wieloma ponagleniami lub ostrzeżeniami, albo zawiadomieniem o uruchomieniu zatwierdzonej egzekucji. Do negatywnego wpisu w SCHUFA dochodzi również wtedy, gdy w wyniku nieregularnego spłacania kredytu powstały zaległe raty.

Co to jest SCHUFA score i do czego służy?

SCHUFA score, to nic innego jak ocena zdolności kredytowej klienta.  Score określa prawdopodobną możliwość wystąpienia problemów ze spłatą zobowiązań przyszłego kredytobiorcy. Stopień zdolności kredytowej „score” określany jest na podstawie analiz oraz obliczeń statystyczno-matematycznych.

Jakie informacje są przekazywane w SCHUFA score?

W informacjach przekazywanych do pytających przykładowo banków, znajdują się takie informacje jak: ilość punktów (Punktenzahl), ocena poziomu (Ratingstufe), ryzyko (Risiko).

Im większa ilość punktów jest na naszym koncie, tym lepsze są nasze notowania. Największa ilość punktów, jaką można uzyskać w tej ocenie wynosi 1,000.

Ratingstufe, czyli ocena poziomu score jest określana wartościami w skali od „A” do „M”, gdzie „A” oznacza najwyższy rating (prawie żadne ryzyko wystąpienia problemów ze spłatą zobowiązań), a „M” najniższy rating, czyli największe ryzyko ze spłatą zobowiązań.

Co wpływa negatywnie na wystawianie ujemnej oceny score?

Negatywny wpływ na złą ocenę zdolności kredytowej mają wypowiedziane umowy przez banki lub firmy. Przykładowo firmy telekomunikacyjne, które nie mogą się doprosić swoich zaległości lub uruchomione postępowania komornicze.

Aby podwyższyć swoją zdolność kredytową, powinno się terminowo spłacać wszystkie zobowiązania finansowe! Nawet takie jak: opłaty za telefon, za telewizję kablową lub satelitarną, za media, a nawet czynsz za mieszkanie.

Co zrobić z nieprawdziwym, negatywnym wpisem?

W przypadku nieprawdziwego wpisu w porównaniu z faktami, można zgłosić sprzeciw i wystąpić z wnioskiem do SCHUFA o jego usunięcie! Zanim jednak wpis taki zostanie usunięty, może trochę czasu upłynąć!

Jak postąpić, jeżeli negatywny wpis odpowiada prawdzie?

W takim przypadku należy jak najprędzej uregulować zaległości i odczekać trzy lata, aż wpis zostanie wymazany. Wniosek o wcześniejsze jego anulowanie jest z reguły załatwiany odmownie.