Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Plany Rządowe dla OFE w roku 2013!

Niniejsza tabela przedstawia stan kont w miliardach złotych jaki nagromadził fundusz emerytalny ZUS oraz OFE w latach od 2000 do 2012 włącznie!

W tegorocznym planie kontroli systemu emerytalnego, Rząd Donalda Tuska zapowiedział przegląd funkcjonowania drugiego filaru emerytalnego. Po jej zakończeniu mają być podjęte odpowiednie decyzje i w ślad za tym idące stosowne ustawy o tym, kto będzie wypłacał emerytury z otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Wszyscy uczestnicy debaty poświęconej reformie emerytalnej, która odbyła się w Głównej Szkole

Handlowej, dowiedzieli się z ust Wiceministra Finansów  L. Koteckiego, że kontrolą zostaną objęte szczególnie wysokości pobieranych opłat przez OFE od składki emerytalnej. W chwili obecnej opłata ta wynosi 3,5% z czego 0,8% Fundusze zobowiązane są przekazywać do ZUS-u! Głównym przedsięwzięciem Rządu w tym zakresie, jest przede wszystkim wybór wariantu wypłaty emerytur z OFE oraz uregulowanie prawne tego zagadnienia.  W chwili obecnej z kapitałowej części systemu OFE wypłaca się emerytury tylko kobietom uprawnionym do wcześniejszego przejścia na emeryturę o 5 lat w stosunku do mężczyzn. Rok 2014 wyrówna wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, a wypłaty będą już dotyczyły zarówno kobiet jak i mężczyzn. Tak więc podjęcie w tym zakresie odpowiedniej decyzji jest pilną koniecznością.

Drugim ważnym aspektem analizy ma być „Zabezpieczenie Kapitałowe OFE” Ma ono być ustalone do poziomu wyrównania potencjalnych strat w razie nie osiągnięcia wymaganej minimalnej stopy zwrotu, którą wyznacza KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Różnica ta musi być dopłacana klientom przez OFE z własnej kieszeni.

Trzecim wspomnianym przez wiceministra Koteckiego zagadnieniem, są zmiany dotyczące limitów inwestycyjnych i stworzenie w każdym Otwartym Funduszu Emerytalnym dwóch bezpiecznych subfunduszy. Przedyskutowany ma być również wcześniej proponowany fundusz inwestycyjny, który miał się składać  z ryzykownych inwestycji w akcje oraz bezpiecznych inwestycji w obligacje. Ten drugi miał przejmować członków funduszu, którzy za kilka lat mieli by przejść na emeryturę.

Podziel się/Dodaj do ulubionych