Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Bank Zachodni WBK S.A. łączy się z Kredyt Bankiem S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego na 170 posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku oznajmiła że jednogłośnie zezwolono na połączenie Kredyt Banku SA i Banku Zachodniego WBK SA w jeden. Cały majątek Kredyt Banku SA zostanie przeniesiony na Bank Zachodni WBK SA. Bank Zachodni ma obowiązek niezwłocznego złożenia wniosku do sądu rejonowego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o tym, że obydwa banki staną się prawnie jedną instytucją nosząca nazwę Bank Zachodni WBK SA. W efekcie połączenia się tych banków, Bank Zachodni WBK SA, przejmuje automatycznie wszelkie prawa i obowiązki Kredyt Banku SA.

Wszystkie umowy, numery kont bankowych (rachunków), kart płatniczych i numery PIN pozostaną aktywne i nie wymagają osobnego aneksowania. Wszystko co dotyczy dotychczasowego klienta Kredyt Banku SA pozostaje bez zmian w mocy. Także miejsca kontaktu z bankiem oraz sposób obsługi pozostaje bez zmian. Na podjęcia decyzji zezwalającej połączenie się obydwu banków, KNF wzięło pod uwagę m.in. takie aspekty jak: plan połączenia obu banków czy 3 letni biznasplan połączonego banku. Jednocześnie KNF nie sprzeciwił się, planowanemu zamiarowi nabycia przez KBC Group NV z Belgii za pośrednictwem KBC Bank NV, akcji Banku Zachodniego WBK SA w liczbie powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, ale nie przekraczającej 20%.

Grudniowe nowinki o innych bankach w Polsce!

Połączenie Raiffeisen Bank Polska SA z Polbank EFG SA.

Również na 170 posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2012 roku zapadła decyzja, że zezwala się na połączenie „Raiffeisen Bank Polska SA” z „Polbank EFG SA” w jeden. Cały majątek należący do „Polbank EFG SA” zostanie przeniesiony na „Raiffeisen Bank Polska SA”.

Połączenie dwóch nadbałtyckich Banków Spółdzielczych.

Jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono projekt połączenia dwóch banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Wolinie (jest bankiem przejmującym) Bank Spółdzielczy w Międzyzdrojach (jest bankiem przejmowanym)!

ING OFE ukarany grzywną 30000 złotych!

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Otwarty Fundusz Emerytalny ING grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych. ING OFE, jako akcjonariusza spółki „AmRest Holdings SE” za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki oraz KNF-u o zwiększeniu udziału ogólnej liczby głosów w „AmRest Holdings SE” na ponad 15% w czerwcu 2010 roku.

KNF nałożył karę 10 tysięcy złotych na PTUW.

Za niepowiadomienie przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w ustawowym terminie KNF-u (po raz drugi), o tym że dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do kontroli sprawozdań finansowych za okres od 2012 do 2014, ukarano PTUW karą grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych.

Podziel się/Dodaj do ulubionych