Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Kredyty unijne dla mikro, małych i średnich firm

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, państwo polskie bierze udział we wszystkich programach, czy to dotyczących dotowania, finansowania bądź nawet kredytowania. Nowe kredyty unijne prosto z Unii oferuje istniejący prawie 90 lat Bank Gospodarstwa Krajowego, a wszystko za sprawą nowego programu wspomagającego firmy od najmniejszych do średnich – JEREMIE. Cel, jaki postawili sobie twórcy projektu dotyczy dostępu do pieniędzy poprzez poręczenia oraz kredyty, których udzielają specjalne, wybierane w konkursach fundusze poręczeniowe i kapitałowe. Z programu JEREMIE otrzymują one fundusze, które rozdysponowują na czas trwania programu (2007-2013).

Kredyt z programu JEREMIE nie jest dostępny w każdym województwie, ponieważ inicjatywa jak do tej pory dotyczy 5 województw:  dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego. Całość pieniędzy przeznaczanych na kredyty i poręczenia posiada BGK, który dalej przesyła je odpowiednim jednostkom, którzy z kolei przekazują je tym, którzy ponoszą inwestycję – firmom. Przyglądając się poszczególnym województwom, choć w dolnośląskim i łódzkim program został wdrożony, to nie ma jeszcze pośredników, którzy dysponowaliby funduszami BGK oraz przesyłali je przedsiębiorcom. Według BGK pośrednicy wstrzymują podpisywanie umów, na które czeka bank, choć umowy te i tak są w powijakach, bowiem co chwilę któraś ze stron pragnie umowę renegocjować. Z kolei Urzędy Marszałkowskie uważają, że umowy obarczone są zbyt silnymi ograniczeniami i obostrzeniami, jednak pośrednicy treść owych umów znali, kiedy zgłaszali się do konkursu o pośredniczenie.

Kredyty unijne dla mikro, małych i średnich firm

Kredyty unijne dla mikro, małych i średnich firm

Znacznie lepsza sytuacja rysuje się w województwie zachodniopomorskim, gdzie w konkursie na pośredników wyłoniono już po 3 fundusze (zarówno pożyczkowe jak i poręczeniowe) , a jednym z nich ma być Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, gdzie dzięki otrzymanym 10 mln zł na kredyt będą mogli głównie liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenów, na których liczba mieszkańców nie przekracza 20 000. Nieco mniej funduszy jak do tej pory ukształtowało się w pomorskim, gdzie w ramach konkursu wyłoniono dwa zwycięskie fundusze pożyczkowe oraz jeden poręczeniowy, a umowy zostały już podpisane. Instytucje, które będą pośrednikami w uzyskaniu kredytów to Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń kredytowych. Na kredyt lub poręczenie w Wielkopolsce przedsiębiorcy będą mogli liczyć aż z dziesięciu instytucji, albowiem w pierwszej edycji konkursu, BGK wyłonił po 5 zwycięzców wśród pośredników w kredytach i poręczeniach. Nie dziwny wydaje się być fakt, że kredyt będzie można zaciągnąć np. w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma do rozdysponowania 8 mln złotych, przy czym pierwsze kredytu zostały już udzielone. Sporo więcej dostał jednak Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, bo aż 30 mln złotych.

Sam program JEREMIE nie uwzględnia dotacji, jest pomocą pozadotacyjną ustanowioną przez Komisję Europejską. Każdy region w Polsce musi posiadać Fundusze Powiernicze, których Menadżerem, a więc niejaki dysponentem pieniędzy jest BGK. Zgodnie z tym, co zostało napisane wcześniej – 5 regionów w Polsce ma swoje Fundusze Powiernicze. Menadżer Funduszy musi przygotowywać i aktualizować strategię inwestycyjną, przeprowadzać konkursy oraz wybierać organizacje pośredniczące.

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *