Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Impuls Leasing Polska Sp. z. o.o.

Impuls Leasing Polska jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzącą w skład międzynarodowej grupy Holding IMPULS LEASING International (ILI) w strukturach Raiffeisenbank w Oberoesterreich, której siedzibą jest również górna Austria. Raiffeisenbank (swoje firmy leasingowe) posiada również na terenach takich jak: Austria, Niemcy i Czechy, pod nazwą Raiffeisen IMPULS Leasing (RIL).

Impuls Leasing Polska – Holding Polska

Siedziba polskiej spółki „IMPULS LEASING Polska Sp. z. o. o.” mieści się w 02-486 Warszawa z Centralą przy ulicy Al. Jerozolimskie 212A. Oferuje leasing na rzeczy ruchome i środki trwałe. Finansowanie produktów od: dealerów, dostawców oraz producentów maszyn i urządzeń. Korzystny dla firm ubiegających się o dotacje unijne, oraz dla osób prywatnych.
Rodzaje oferowanego Leasingu

Leasing operacyjny – w realizacji transakcji trzeba wywiązać się z następujących zobowiązań: umowa na czas nieokreślony a okres jej trwania nie krótszy niż 40% okres amortyzacji określonego normą. Ogólna suma opłat netto, musi odpowiadać przynajmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingu.

Leasing finansowy – w tym rodzaju trzeba wywiązać się z trzech warunków: Umowa na czas określony, suma opłat netto musi być równoważna lub wyższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. W umowie muszą być zawarte postanowienia, dotyczące prawa dokonywania odpisów amortyzacji przez korzystającego. W tym modelu leasingodawca (finansujący), po przekazaniu środka trwałego musi wystawić fakturę na VAT na wszystkie opłaty leasingowe. Do kosztu uzyskania przychodu zalicza się tylko tą część raty leasingu, która stanowi odsetki i odpisy amortyzacyjne. Wykup w tym modelu jest niemożliwy i leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty staje się właścicielem przedmiotu.

Leasing zwrotny – polega na odsprzedaniu finansującemu swojego środka trwałego za gotówkę i w następstwie na podstawie umowy leasingowej korzysta z tego środka odpłatnie. Tego rodzaju forma może być stosowana również do leasingu finansowego lub operacyjnego.

Pożyczka

Impuls Leasing Polska Sp. z. o.o. dla firm ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej oraz dla firm niebędących płatnikami VAT, stworzył alternatywną formę finansowania inwestycji w postaci pożyczki. Spłata rat w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu, a pożyczkobiorca staje się właścicielem zakupionych środków trwałych. Korzyścią dla firmy jest zmniejszenie obciążenia podatkowego firmy, a raty pożyczki zwolnione są z VAT.

Ubezpieczenia

Za pośrednictwem firmy Impuls-Leasing Polska Sp. z. o.o. można wykupić atrakcyjne ubezpieczenia, na warunkach wynegocjowanych przez Impuls-Leasing.

Oferty

Impuls Leasing Polska Sp. z. o.o. oferuje umowy leasingowe lub pożyczki na samochody osobowe, środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny oraz sprzęt poleasingowy!