Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Fundusze emerytalne – dobrowolny system oraz OFE

Komputeryzacja, a w ślad za nią idąca pełna automatyzacja przemysłu prowadzi do tego, że państwowy system emerytalny nie gwarantuje utrzymania się z renty starczej (tak ją wcześniej zwano). Również wiek emerytalny, 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn jest nieaktualny i będzie podnoszony. Sytuacja ta zmusza nas do zabazpieczania się na starość prywatnym ubezpieczeniem emerytalnym, a nie korzystania jedynie z państwowego funduszu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie a raczej tzw. fundusze emerytalne możemy podzielić na trzy filary.

Pierwszy fundusz emerytalny zwany pierwszym filarem, jest – państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – oparty na systemie redystrybucji funduszu państwowego, którym dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Fundusz ten tworzony jest głównie ze składek na ubezpieczenia społeczne i dotacji z budżetu państwowego. Rónież przychody z krótkoterminowych kredytów komercyjnych, są gromadzone i przeznaczane na ten cel.

Drugim filarem jest – Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) – zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (osobę prawną stanowiącą odrębną masę majątkową). System ten obowiązuje wszystkie osoby, które urodziły się po 31.12.1968 roku i podlegają ubezpieczeniom społecznym. Osoby urodzone po 31.12.1948 i przed 1.01.1969 mogły wybierać, czy pozostają tylko w ZUS-ie, czy podzielić swoją składkę na OFE i ZUS. Otwarte fundusze emerytalne nie dotyczą jedynie osób urodzonych przed 1.01.1949. Osoby te otrzymują swoje emerytury w/g starego systemu międzypokoleniowego.

Trzecim filarem jest – dobrowolny system ubezpieczeń społecznych, tzw. indywidualne konta emerytalne i zabezpieczeń do których wliczyć można również inne formy oszczędzania z przeznaczeniem na dodatkową emeryturę.
Jaki na dzień dzisiejszy jest najlepszy fundusz emerytalny, nie odważy się chyba powiedzieć żaden ekspert, gdyż ranking funduszy emerytalnych zmienia się tak szybko, jak szybko zmieniają się ustawy.

Pamiętaj! Zgodnie z ustawą fundusze emerytalne drugiego filaru OFE są obowiązkowe i w ciągu 7 dni od podjęcia pierwszej pracy, trzeba wybrać jeden z dostępnych na polskim rynku. Jeżeli w okresie tym nie dokonamy wyboru, to wylosuje nam ZUS w terminie 10 stycznia i 10 lipca. Miesiąc przed losowaniem ZUS wysyła informacje przypominająca o konieczności wyboru funduszu emerytalnego.