Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

FM Bank

FM Bank jest spółką akcyjną, której akcjonariuszem jest Abris Capital Partner – fundusz private equity, działający poprzez spółkę celową FM Holdings 1 S.a.r.l. Spółka ta jest właścicielem wszystkich udziałów w Funduszu Mikro jak również właścicielem większości akcji FM Banku (IFC), grupy banku światowego. Pozostała część akcji należy do prywatnego inwestora Piotra Stępniak. Centrala FM Banku znajduje się w Warszawie przy ul. Solec 38.

Działalność FM Banku

FN Bank S.A. działalność swoją rozdzielił na dwa rodzaje klientów tj. na grupę klientów „Przedsiębiorcy” oraz grupę „Klienci Indywidualni”. Usługi kieruje głównie do przedsiębiorców, którzy prowadaą micro i małe firmy. Oferty dla nich są tak skonstruowane, aby zarządzanie finansami tych firm było efektywne. Bank zapewnia im także w tym zakresie indywidualne doradztwo ekspertów.

Przedsiębiorcy

W ofertach znajdują się następujące usługi i produkty:

Konto Firmowe Pomocna Dłoń

Rachunek umożliwiający tanio, szybko i bezpiecznie rozliczać się z każdym klientem. FM Bank oferuje trzy warianty konta: Konta Pomocna Dłoń, Konto Pomocna Dłoń Plus lub Konto Pomocna Dłoń Max.

 1. Konta Pomocna Dłoń – w usługach zawarte jest otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunku lokacyjnego, oraz dostęp do niego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Do rachunku bieżącego wydaje się kartę debetową. Wszystko to bezpłatnie za 0 zł.
 2. Konta Pomocna Dłoń Plus kosztuje miesięcznie 20 złotych, w tym: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz lokacyjnego, wydanie karty debetowej do konta bieżącego, oraz dostęp do internetu i systemu bankowości. Za wszystkie transakcje bezgotówkowe opłacane kartą debetową, FM Bank zwraca 5% kwoty transakcji. W opłacie zawarte jest ubezpieczenie obejmujące kartę debetową „Bezpieczna Karta” oraz ubezpieczenie ‘Assistance Bezpieczna Firma”
 3. Konta Pomocna Dłoń Max kosztuje klienta 30 złotych miesięcznie i podobnie jak do poprzednich wariantów, w opłacie zawarte jest otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i lokacyjnego łącznie z kartą debetową do rachunku bieżącego oraz dostęp do systemu bankowości internetowej. Ponadto za wszystkie transakcje bezgotówkowe FM Bank zwraca 1% ich wartości. W pakiecie tym otrzymuje się kartę Visa, na którą otrzymuje się również zwrot 6% kwoty transakcji bezgotówkowych opłaconych tą kartą. Również w tym pakiecie inkluszwne są ubezpieczenia „Bezpieczna Karta” oraz „Assistance Bezpieczna Firma Plus”.

Niezależnie od usług zawartych w opłatach za powyższe konta, klient ma prawo do wykupienia dodatkowych pakietów jak:
Pakiety windykacyjne FM Banku:

 • „Bezpieczna Pieczęć”,
 • „Windykacja Polubowna”,
 • „Windykacja Polubowna i Sądowa”,

Ubezpieczenia prawne jak:

 • „Twój Prawnik”,
 • „Twój Prawnik Premium”,

Rachunki bieżące z pakietami medycznymi jak:

 • Medyczny dla właścicieli firm,
 • Medyczny dla właścicieli firm i ich rodzin,
 • Medyczny dla właścicieli firm i ich pracowników

Rachunki walutowe w FM Banku

Rachunki bieżące w obcej walucie oferowane przez FM Bank S.A. są bezpłatne i przeznaczone na gromadzenie środków finansowych i dokonywania rozliczeń. Za prowadzenie rachunku bieżącego pobiera się opłatę miesięczną w wysokości 10 PLN, przelewy natomiast tak wewnętrzne jak i zewnętrzne są bezpłatne. Posiadacz takiego rachunku posiada do niego dostęp internetowy i telefoniczny, ora takie możliwości jak otwieranie lokat terminowych czy kolejnych rachunków rozliczeniowych. Rachunki te dostępne są w euro, amerykańskich dolarach i brytyjskich funtach-szterlingach.

Kredyty

 • Biznes Kredyt, dla nowych klientów którzy nie korzystali jeszcze z usług FM Banku ani pożyczek Funduszu Micro. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb związanych z działalnością gospodarczą firmy do wysokości nie przekraczającej 300 tysięcy złotych, a bez zabezpieczeń do 200 tyś. złotych. Okres kredytowania wynosi 3 do 60 miesięcy. Do zabezpieczeń związanych ze spłatą kredytu zalicza się takie formy jak: poręczenie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy oraz blokada środków na rachunku. Ban dopuszcz również możliwość wcześniejszej spłaty.
 • Biznes Kredyt Profesja, dla wybranych grup zawodowych z preferencyjnymi warunkami kredytowania. FM Banku umożliwia przeznaczyć go na dowolne cele związane z działalnością gospodarczą w wysokości do 200 tyś. zł bez zabezpieczeń, a do 300 tyś. zł z dodatkowym zabezpieczeniem. Okres spłaty wynosi od 3 do 96 a dla kredytów z zabezpieczeniem aż do 120 miesięcy. Aby uzyskać powyższą pożyczkę, wymaga się minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności jeżli kredyt nie przekroczy 60 tyś. PLN i 18 miesięcy dla kwoty powyżej 60 tyś. złotych. Dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą stworzono kredyt pod nazwą Biznes Profesja „Start-Up”, którego wyskokość została ograniczona do 30 000 zł maksymalnie i bez zabezpieczeń.
 • Kredyt Odnawialny, jes zawarty w rachunku bieżącym. Możliwość wielokrotnego zadłużania się firmy do granicy wyznaczonego limitu kredytowego, którego kwoty zawarte są między 2 do 50 tysięcy złotych. FM Bank udziela go na okres 12 miesięcy z automatycznym odnawianiem się. Spłata również automatyczna z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy.
 • Kredyt Inwestycyjny w kwocie od 100 tysięcy do 300 tysięcy złotych bez przedstawiania biznesplanu spłaca się w okresie do 60 miesięcy, przy czym wymagane jest 20% wkłady własnego. Do form zabezpieczeniowych spłaty kredytu zalicza się, hipotekę, przewłaszczenie, zastaw zwykły lub rejestrowy oraz blokadę środków na rachunku. Istnieje mżliwość wcześniejszej spłaty.
 • Kredyt Ekspresowy, dla każdego kto prowadzi działalność gospodarczą. Górną granicę kredytu FM Bank ustalił na 30 000 zł. Przeznacza się go na dowolne cele firmy związane z jej działalnością gospodarczą. Okres spłaty od 3 do 36 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest stałe. Do uzyskania go wymagany jest 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Bez zaświadczeń ZUS i US, ani poręczycieli.
 • Kredyt na Start, na podstawie umowy o poręczeniach kredytowych z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, FM Bank udziela kredytu dla mikrofirm które zaczynają dopiero swoją działalność, oraz dla Franzyzobiorców.
  Dla Firm rozpoczynających działalność lub prowadzących nie dłużej niż 12 miesięcy ustalono maksymalną kwotę kredytu na 60 tysięcy złotych i okresem spłaty od 3 do 60 miesięcy.
  Dla Franzyzobiorców rozpoczynających swoją działalność lub prowadzących ją nie dłużej niż 12 miesięcy, maksymalna kwota kredytu wynosi 25 tyś. złotych z kredytowanie do 60 miesięcy.
 • Szybki Kredyt Biznes, udzielany jest bez zabezpieczeń dla kążdego klienta. Jest to kredyt gotówkowy w kwocie od 15 tysięcy do 150 tysięcy złotych z 60 miesięcznym okresem kredytowania. Oprocentowanie jest zmienne.

Karty kredytowe

 • Visa Silver Business, w tej najpolularniejszej karcie kredytowej FM Banku zawarty jest bezodsetkowy okres spłaty kredytu do 56 dni z limitem do 20 000 zł. Minimalna miesięczna spłata wynosi 5% całości zadłużenia jakie powstało na koncie. Do wyboru są dwa wariany spłat. Jednorazowa spłata całości zadłużenia lub w/w spłata minimalna w wysokości 5% całości zadłużenia. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej „Assistance Bezpieczna Firma” lub „Bezpieczna Firma Plus”.
 • Visa Gold Business, to prestiżowa karta kredytowa z możliwością zadłużenia na kwotę do 50 tyś. zł i bezodsetkową spłatą do 56 dni. Minimalna rata miesięczna wynosi 5% całości zadłużenia. W pakiecie zawarte jest bezpłatne ubezpieczenie „Assistance Bezpieczna Firma”.
 • Visa Exclusive Business, jest już ekskluzywną kartą kredytową, pozwalającą na zadłużenie w wysokości do 200 000 złotych. Okres bezodsetkowy wynosi 56 dni, amiesięczna spłata minimalna wynosi 5% całości zadłużenia. W karcie zawarte jest ubezpieczenie „Assistance Bezpieczna Firma Plus”

Poręczenia Portfelowe JEREMIE

FM Bank przystąpił do inicjatywy JEREMIE Poręczenia Portfelowe finansując inwestycje o zwiększonym ryzyku kredytowania dla mikro i małej przedsiębiorczości. Jest to darmowe poręczenie kredytu w wzsikości aż do 80% kapitału. Nie ma przy tym obowiązku zabezpieczania własnym majątkiem środków trwałych. Nie ponosi się również żadnych dodatkowych kosztów. Z programu tego mogą korzystać przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność gospodarczą ale znajdują się jeszcze w fazie rozruchu czyli początkowej.

Wsparcie inicjatywy JEREMIE obejmuje w szczególności:

 • Zakup, budowę lub modernizację objektów przeznaczonych na działalność gospodarczą,
 • Finansowanie inwestycji w zakresie usługowym i handlowym, oraz organizacja nowych miejsc pracy,
 • Zakup maszyn i urządzeń, środków transportu oraz wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych i inne.

Kredyt na start proponuje się przedsiębiorstwom, których okres działalności gospodarczej nie przekracza 12 miesięcy w wysokości do 100 tysięcy złotych. Dla branż takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, komornik, biegły rewident, geodeta, doradca podatkowy, lekarz, dentysta, weterynarz, protetyk stomatologiczny, architekt, granice kredytu podwyższono i wynosi do 150 tysięcy złotych. Okres spłaty kredytu wynosi makszmalnnie 60 mieisęcy a karencja w jego spłacie 3 miesiące. Kredyt ten mogą otrzymać również osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, które zalicza się w tym przedmiocie do mikroprzedsiębiorstw.

Kredyt dla mikroprzedsiębiorstw FM Bank udziela osobom oraz firmom (o dobrowolnej formie prawnej) prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy. Wysokość kredytu ustalono na maksymalnie 150 tysięcy złotych i okresem spłaty od 3 do 60 miesięcy. Celem jest rozwój działalności gospodarczej.

Lokaty terminowe

Oprocentowanie dla lokat terminowych wacha się w granicach od:

 1. 2 mln złotych i więcej na okres 7 dni 1 % , a już na okres 24 miesięcy już 3,50%.
 2. do 2 000 000,00 PLN na okres 7 dni 1,50% a na czas trwania lokaty 24 miesiące już 6,20%.

Aby założyć lokatę, nie wymaga się obowiązkowego posiadania konta w FM Banku. Można ją założyć w każdej chwili przez internet i można ją zautomatyzować na odnawianie po zakończeniu jej terminu. Lokaty są dostępne w 4 walutach, PLN. EUR, USD i GBP. Terminy lokat natomiast, dostępne są na okres: 7 i 14 dni, oraz na 1,2,3,4,6,9,12 i 24 miesiące. Co najważniejsze! Lokaty są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do kwoty 100 tysięcy EUR własnego kapitału.

WNIOSEK! Nie lokować w jednym i tym samym banku więcej niż wysokość gwarantowanego zwrotu kapitału własnego tj. maksymalnie 100 tysięcy EUR! Zwrot gwarantowanej kwoty obliczany jest od łącznej sumy środków wszystkich rachunków jednej osoby w danym banku! Przykładowo: rachunek bieżący, plus rachunek oszczędnościowy, plus lokata terminowa! Jeżeli rachunek jest wspólny dla kilku osób, to każdemu ze wspólposiadaczy tego konta przysługuje odrębna, gwarantowana kwota w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Pakiety do rachunku firmowego

FM Bank przygotował z myślą o firmach pakiety taniej bankowości jak: FM Biznes, FM Optimum oraz FM Prestige. Zaletą pakietów jest brak opłat za ich otwarcie oraz wydanie aż do 3 kart debetowych „Visa Business”, jak również zwrot 0,5% wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą „Visa Business”.

Niezależnie od powyższego, dla karty kredytowej „Visa Gold Business” dodany jest bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy assistance „Bezpieczna Firma”, a dla karty „Visa Exklusive Business” darmowy pakiet assistance „Bezpieczna Firma Plus”.

 • Celem zapezpieczenia w procesie dochodzenia swoich należności od dłużników, FM Bank stworzył „Pakiet Windykacyjny” dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 • Celem zabezpieczenia sobie profesjonalnej opieki medycznej dla szefostwa firmy wraz z rodzinami oraz pracowników, stworzono następujące pakiety medyczne: „Pakiet Medyczny dla Ciebie”,
 • „Pakiet Medyczny dla Ciebie i Twojej Rodziny” oraz „Pakiet Medyczny dla Ciebie i Twoich pracowników”.

W trudnych sytuacjach prawnych, możesz skorzystać z pomocy prawnika, którego usługi zawarte są w pakiecie „Twój Prawnik” lub „Twój Prawnik Premium”.

Klienci indywidualni

ROR

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy w skrócie ROR jest kontem osobistym gwarantującym zarabianie przez oszczędzanie, oraz zbieranie premii w wysokości 0,5% z każdej kwoty za transakcje opłacone kartą debetową. Niezależnie od tego czy wydajesz czy oszczędzasz, FM Bank pozwala Twojemu kontu zarabiać 2% zysku w skali roku. Konta ROR dostępne są w takich walutach jak: PLN, EUR, USD i GBP.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dla osób prywatnych, sa dostępne prawie na takich samych warunkach jak dla przedsiębiorstw. Dotyczy to okresu lokat, rodzaju waluty oraz wysokości oprocentowania.

Lokata WIBOR Plus – można założyć już od kwoty 1 tysiąca złotych na atrakcyjnym oprocentowaniu sięgającym nawet 6,34% w skali roku. Wysokość oprocentowania zmienia się co kwartał według stawki WIBOR 6M. Lokata dostępna jest tylko w PLN, a okres lokat wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy.

Kanały elektroniczne

Dostęp do swojego osobistego konta w FM Banku, jest udostępniona poprzez serwis strony internetowej „fmbank24”, oraz za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego.