Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Bank DnB Nord Polska S.A.

DnB Nord Bank, jest bankiem komercyjnym zarejestrowanym jako spólka akcyjna z siedzibą w 02-676 Warszawa ul. Postępu 15C. Jest członkiem Grupy Bankowej DnB NORD, powstałej z inicjatywy niemieckiego Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB), oraz Norweskiego Banku (DnB NOR). Grupa ta obsługuje kraje regionu Morza Bałtyckiego m.in takie jak: Polska, Nowegia, Dania, Finlandia, Estonia, Litwa i Łotwa itp. Klientami banku są osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe. DnB Nord jest bankiem korporacyjnym, który specjalizuje się w segmencie dużych przedsiębiorstw. Bank finansuje sektor energetyczny i firmy żeglugowe.

Bank DnB Nord, swoją działalność przyporządkował czterem grupom:

 • Finanse osobioste
 • Finanse biznesu
 • Wspólnoty i organizacje
 • Biuro maklerskie

Produkty finansowe oraz usługi dla grupy "Finanse osobiste"

 • Konta i pakiety
 • Pakiet Klassikk – najprostsze i optymalne w cenie konto dla osób chcących korzystać z podstawowych usług, ceniących przejrzyste rozwiązania. W ramach jednej opłaty w pakiecie otrzymujemy:konto osobiste, rachunek walutowy, konto oszczędnościowe, rachunek lokat, karta debetowa, bankowość elektroniczną iNORD, oraz dostęp do rachunku za pośrednictwem telefonu. Pakiet Personale – DnB Nord poleca osobom aktywnym, szukającym profesjonalnego wsparcia w zakresie usług bankowych oraz chcących korzystać z opieki osobistego doradcy. W jednej opłacie otrzymuje się: konto osobiste, rachunek walutowy,konto oszczędnościowe, rachunek lokat, karta debetowa, bankowość elektroniczna iNORD oraz dostęp do rachunku przez telefon. Dodatkowo jako posiadacz tego pakietu dostęp do: kredytów hipotecznych, pożyczki w koncie osobistym, pożyczki gotówkowej lub karty kredytowej w tym Visa Gold. W zakresie ofert oszczędnościowo-inwestycyjnych, możliwość korzystania z lokat również negocjacyjnych, szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych, programów systematycznego oszczędzania czy Biura Maklerskiego. Pakiet Eksklusiv – to oferta DnB Nord Banku w zakresie "Private Banking" dla szczególnie wymagających osób, którzy korzystając z rozszerzonego pakietu usług lubią tworzyć indywidualne rozwiązania. W ramach jednej opłaty, pakiet ten składa się z: konta osobistego, rachunków walutowych, rachunku lokat, konta oszczędnościowego, karty debetowej, bankowości elektronicznej iNORD, dostępu do rachunku przez telefon i rachunku z papierami wartościowymi Biura Maklerskiego. Dodatkowo korzystanie z tych wszystkich usług jakie oferuje pakiet Personale, ale o jeszcze wiekszych możliwościach. Możliwość karty kredytowej Visa Gold i Platinum. Pakiet NORDic – tylko dla osób pracujących lub zamierzających wyjechać do Norwegii.

 • Karty płatnicze – debetowe, kredytowe, charytatywne INTEGRACJA, Visa oraz MasterCard.
 • Oszczędzanie – Środki finansowe zgromadzone w Depozycie Banku DnB NORD objęte są gwarancją BFG. W ramach oszczędzania bank dysponuje następującymi opcjami: NORDeLokaty zakładane przez internet, Konto oszczędnościowe, Bankowe Papiery Wartościowe, Polisa lokacyjna NORD fortjene, Lokata iNORD oraz inne lokaty terminowe.
 • Inwestycje – plan systematycznego oszczędzania dla dzieci "5-10-15 na START" przez okres 5, 10 lub 15 lat, fundusze inwestycyjne oraz fundusze w formie ubezpieczenia, plany oszczędnościowe IKE itp.
 • Kredyty i pożyczki oraz ubezpieczenia do hipotek jak "Dom i Życie" lub "Dom i Życie plus Praca"
 • Bankowość elektroniczna – możliwość korzystania z usług nowoczesnej bakowości internetowej iNORD, telefonicznej oraz serwisu Infolinia.

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD S.A. z siedzibą w Warszawie, z Biurem Maklerskim przy ul. żeromskiego 75, 26-600 Radom, oferuje m.in. takie usługi i produkty jak: rachunki i zlecenia, linia kredytowa, ofertę dla emitentów, indywidualne konta emerytalne, fundusze inwestycyjne, bankowe papiery itp. Oczywiście w usługach są dostępne również profesjonalne na najwyższym poziomie platformy transakcyjne z możlowościami dokonywania analiz, notowań, wykresów itd.