Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Deutsche Bank

Deutsche Bank A.G. świadczy swoje usługi dla osób indywidualnych oraz małych i średnich firm (przedsiębiorstw) na całym świecie. Jest typowym bankiem inwestycyjnym, gdzie wszystkie jego sektory biznesowe prowadzą ze sobą ścisłą współpracę. Deutsche Bank AG swoją główną siedzibę, umieścił przy ulicy Taunusanlage 12, w 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

Deutsche Bank w Polsce.

Deutsche Bank w Polsce siedzibę główną umieścił przy ul. Armii Ludowej 26 w 00 – 609 Warszawa. Spółka zajmująca się funduszami typu "private equity" DBG Eastern Europe Polska Sp. z o.o. mieści się natomiast przy al. Jana Pawla II 12, 00 – 124 Warszawa. Działalność swoją rozparcelował według potrzeb klienta, i tak:

Deutsche Bank Polska S.A.

Zajmuje się bankowością korporacyjną i inwestycyjną. Profesjonalne doradztwo, trafność analiz i wysoka ich jakość, jest trwałym czynnikiem sukcesu w pomnażaniu powierzonych kapitałów. Deutsche Bank obsługuje nie tylko polskie firmy, ale również zagraniczne oraz międzynarodowe koncerny i instytucje finansowe. Oferty Deutsche Bank-u dotyczą zarządzania finansami firm, depozytu, obsługi i rozliczania papierów wartościowych, emisji instrumentów dłużnych jak również wdrażanie rozwiązań dla finansowania instytucji, samorządów i firm. Także doradztwo w obrocie certyfikatami depozytowymi, instrumentami dłużnymi, handlu dewizami itp. Wszystko to ułatwia zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Deutsche Bank Polska S.A. działalność swoją oprócz społecznej, dzieli na dwie zasadnicze tj. bankowość korporacyjna i bankowość inwestycyjna.

Bankowość korporacyjna Deutsche Bank-u

 • Klienci instytucjonalni i usługi w zakresie: rachunki bieżące, lokaty, kredyty, również konsorcjalne, rozliczenia międzynarodowe, gwarancje i poręczenia i wiele innych.
 • Instytucje finansowe jak: Banki (gdzie oferty obejmują płynne rozliczenia transakcji komercyjnych i międzybankowym), Towarzystwa i Fundusze Inwestycyjne oraz Emerytalne, Ubezpieczeniowe oraz Biura Maklerskie.
 • Usługi powiernicze to: przechowywanie papierów wartościowych oraz rozliczanie transakcji, deponowanie dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pożyczki i operacje papierów wartościowych.

Bankowość inwestycyjna

 • usługi w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach spółek kapitałowych oraz transakcjach prywatyzacyjnych.
 • organizacja i przeprowadzanie zagranicznych ofert publicznych pierwotnych i wtórnych dla polskich i zagranicznych spółek.
 • doradztwo przyfinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • organizowanie i przeprowadzanie emisji obligacji i papierów dłużnych na rynki krajowe i zagraniczne.
 • zarządzanie ryzykiem według potrzeb klienta

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. należy do światowej grupy finansowej DB. Zajmuje się bankowością indywidualną i MSP, czyli doradza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym w zakresie modernizacji rozwiązań finansowych. Są to m.in. pakiety z rachunkami osobistymi, konta dbNET, kredyty, pożyczki, karty płatnicze, fundusze emerytalne i inwestycyjne, lokaty, itp.

Produkty i usługi dla sektora "Klienci indywidualni"

 • Konta – internetowe dbNET, osobiste (również konta młodzieżowe dla osób małoletnich), oszczędnościowe, walutowe, oraz bankowe rachunki rozliczeniowe.
 • Karty – do konta typu Visa, oraz karty kredytowe typu: Silver, Gold, Platinum, Premium Club Silver, i Premium Club Gold.
 • Lokaty – terminowe ze stałym oprocentowaniem, terminowe z oprocentowanie progresywnym, polisy, lokaty oszczędnościowe, lokatz tradycyjne, walutowe oraz negocjowane.
 • Kredyty i pożyczki – mieszkaniowe, gotówkowe, motoryzacyjne, konsolidacyjne, hipoteczne, db pożyczka pod aktywa, limit kredytowy, oraz linia kredytowa w BRI na zakup papierów wartościowych.
 • Inwestycje – inwestycje strukturyzowane, fundusze inwestycyjne otwarte FIO, fundusze inwestycyjne zamknięte FIZ, plany systematycznego oszczędzania, programy oszczędnościowo-inwestycyjne, oraz db mennica czyli zakup metali szlachetnych drogą on-line.
 • Ubezpieczenia – na życie, turystyczne, komunikacyjne, ubezpieczenie nieruchomości, kart i kont oraz prawne.
 • Usługi maklerskie – możliwość korzystania z serwisu dbMakler umożliwiającego zdalny dostęp do rachunku maklerskiego. Ponadto usługi w zakresie: rachunki brokerskie, inwestycje na rynku polskim i zagranicznym, oraz wiel innych usług.
 • Bankowość online – db easyNET dla klientów indywidualnych, db powerNET dla klientów biznesowych oraz db WEB Faktor czyli rozliczenia faktoringowe.

Usługi i produkty dla sektora "Klienci biznesowi"

Rachunki i rozliczenia w Deutsche Bank.

 • Rachunek dbNET Biznes jest znakomitym kontem dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Rachunek db Firma Plus z możliwością wydania karty debetowej, jest pakietem dla średnich przedsiębiorstw.
 • Rachunek firmowy db easyBusiness, to konto bieżące z dostępem do systemu bankowości internetowej za pośrednictwem db easyNET.
 • Rachunek firmowy db powerBusiness, jest pakietem z dojściem do Centrum Finansowego dla Firm za pośrednictwem db powerNET. Umożliwia wykonywanie masowych transakcji z wielopoziomową autoryzacją i podpisem elektronicznym.
 • db Oszczędna Firma pozwala gromadzić środki na rachunku oszczędnościowym z 3% oprocentowaniem.
 • Konto walutowe na przechowywanie oszczędności w trzynastu walutach.
 • Konto pomocnicze w złotych , na dokonywanie rozliczeń finansowych wyłącnie dla własnej firmy.
 • Bankowy Rachunek Inwestycyjny, na gromadzenie środków rozliczeniowych z domem maklerskim.
 • Płatności masowe, to możliwość wysłania dowolnej liczby zleceń krajowych obciążające rachunek jedną zbiorczą kwotą.
 • db Collect – efektywne zarządzanie płatnościami przychodów firmy.

Deutsche Bank oferuje następujące karty płatnicze.

 • Karty debetowe – Visa Busines Electron EMV, z bezpłatnym pakietem ubezpieczeń i bezprowizyjnymi transakcjami bezgotówkowymi.
 • Karty charge – MasterCard Business, liczne zniżki i rabaty za dokonywanie płatności kartą biznesową.

Lokaty

 • lokata tradycyjna o stałym oprocentowaniu, niezależnie od spadku stóp procentowych.
 • lokata walutowa o stałym oprocentowaniu, dotyczy zdeponowanych na tym koncie środków w obcej walucie.
 • lokata negocjowana, polegająca na ustalaniu w drodze negocjacji wysokość oprocentowania.

Inwestycje

 • Depozyty strukturyzowane – depozyty strukturyzowane m.in. Depo+ (Wyższe oprocentowanie od tradycyjnej lokaty. Transakcja od 100 tyś. Euro na okres do 1 roku) i Ekstra Bonus (Wyższe oprocentowanie niż tradycyjne z gwarancją 100% zwrotu zainwestowanej sumy w dacie zapadłości. Możliwe transakcje na okres do 1roku).
 • Fundusze inwestycyjne jak: Otwarte FIO lub Zamknięte FIZ albo Plany systematycznego oszczędzania.

Kredyty w Deutsche Banku

 • Kredyt w rachunku bieżącym – na możliwość realizacji potrzeb bieżących związanych z prowadzeniem firmy.
 • Linia debetowa – zapewnia utrzymanie płynnościfinansowej firmy.
 • Odnawialny kredyt obrotowy – na uzupełnienie środków finansowych firmy. Spłata zadłużenia powoduje z automatu odnowienie limitu jaki był ustalony na początku.
 • Nieodnawialny kredyt obrotowy – jak odnawialny, ale bez automatycznego odnowienia.
 • Kredyt kasowy – na krótkoterminowe obroty np. wynikłe nagle i niespodziewanie.
 • Kredyt inwestycyjny – na rozbudowę i modernizację firmy.
 • Linia wielozadaniowa – jedna umowa i jedno zabezpieczenie, finansowanie natomiast wieloma różnymi kredytami.
 • Linia kredytowa w Bankowym Rachunku Inwestycyjnym – na zakup giełdowych papierów wartościowych.

Jakie finansowanie oferuje Deutsche Bank

 • Faktoring – rodzaj finansowania w razie wystąpienia firmowych problemów związanych z płatnością należności.
 • Finansowanie nieruchomości komercyjnych – łatwa i szybka pomoc w zakupie nieruchomości komercyjnych.
 • Finansowanie sieci franczyzowych – kompleksowe rozwiązanie finansowe, zapewniające rozwój siły i zasięgo oraz potencjału rynkowego sieci franczyzowej.
 • Gwarancja bankowa – zobowiązuje DB PBC do wypłacenia beneficjentowi kwoty gwarancji.
 • Akredytywa bankowa – forma rozliczeniowa transakcji zagranicznych, uwzględniająca obie strony interesu. Pisemne zobowiązanie banku.
 • Inkaso – tania, szybka i sprawna realizacja rozliczeń transakcji zagranicznych dla obu stron. Wydanie przez bank płatnikowi powierzonych mu dokumentów w zamian za zapłatę określonej kwoty lub zabezpieczenie jej zapłaty w przyszłości.
 • Leasing – forma finansowania umowy leasingowej, najczęściej okres spłaty wynosi od 12 do 60 miesięcy.

Rynki finansowe

 • Rynek walutowy – m.in. Transakcje Today/Tomorrow/Spot (natychmiastowa bieżąca wymiana walut w bieżcym ich kursie), terminowe Forward (rozliczanie kontraktów i umów z terminem zapłaty w przyszłości), Opcje walutowe/Struktury opcyjne (zabezpieczenie związane z ryzykiem kursowym).
 • Rynek stóp procentowych – są to transakcjektóre ograniczają swoją umową ryzyko stopy procentowej.
 • Usługi maklerskie – Serwis dbMakler, system zdalnego dostępu do rachunku maklerskiego
 • Bankowość online – to: db easyNET, db powerNET, db WEB Faktor oraz db Makler.

DB Securities S.A.

Również DB Securities S.A. należy do grupy finansowej Deutsche Bank. DB Securities S.A. jest domem maklerskim, który zpewnia realizację strategii inwestycyjnych. Spółka jest podmiotem licencjonowanym przez KFN i gwarantuje najwyższą jakość usług maklerskich, bezpośrednich lub za pośrednictwem swojego agenta. Obsługuje klientów instytucjonalnych a jej oferty dotyczą obsług transakcji pakietowych i pozasesyjnych, obsługi obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym giełd w Budapeszcie i Warszawie, po uprzednim przygotowaniu raportów analitycznych itp.

RREEF Real Estate

RREEF Real Estate w ramach Asset Management Deutsche Bank-u, jest odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami w nieruchomości. Trzy globalne i podstawowe zakresy to: Private Real Estate, Opportunistic Real Estate Investments i Global Securities. RREEF Real Estate jest jedną z największych na świecie menedżerów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości i inwestycji przemysłowych, mieszkaniowych i akcji nieruchomościami. Firma koncentruje się na inwestorach instytucjonalnych, takich jak: Fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, państwowe fundusze majątkowe i fundacje.