Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości jest spólką akcyjną z siedzibą centrali w Warszawie przy ul. Płocka 9/11 B, powstałą 15 marca 2002 roku. Bank posiada na terenie całej Polski około 80 placówek. Obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie firmy oraz korporacje. writemyessayrapid.com essaywriterusa.com/ Oferuje kompleksową obsługę skoncentrowaną na: rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, handlu, rzemiośle z turystyką i samorządach. Bank BPS zrzesza 366 banków spółdzielczych, tworząc tym samym największą Grupę Banków Spółdzielczych w Polsce.

Podział usług i ofert w/g typu klienta.

 • Klienci indywidualni
 • Firmy
 • Rolnicy
 • Wspólnoty mieszkaniowe

Dla grupy „Klienci indywidualni” bank proponuje:

 • Pakiety:
 • Pakiet Młodzieżowy – Miesięczna opłata 5 zł lub 0 zł w przypadku utrzymania salda na poziomie 500 zł.
 • Pakiet Standardowy – Opłata miesięczna 10 zł lub 0 zł jeżeli saldo utrzymane będzie na poziomie 2 500 zł.
 • Pakiet Aktywny – Zwolnienie z opłaty miesięcznej pod warunkiem, że wysokość salda utrzymana będzie na poziomie 5 000 zł lub opłata miesięczna 15 zł.
 • Pakiet Prestiżowy – Miesięczny koszt za pakiet wynosi 40 zł, albo 0 zł jeżeli saldo utrzymane bedzie na poziomie powyżej 10 000 zł.
 • Oszczędności:
 • Konto oszczędnościowe POL-Efekt – oprocentowanie do 4% z odsetkami dopisywanymi co miesiąc i wypłatami bez utraty naliczonych odsetek. Za prowadzenie rachunku nie pobiera się opłat.
 • Lokata progresywna – dla posiadaczy POL-Konta, wzrastające oprocentowanie z każdym miesiącem aż do 6% ostatniego miesiąca. Średnie efektywne oprocentowanie za cały okres około 4,34%.
 • Lokata 365 lub e-Lokata 365 – oprocentowanie uzależnione od kwoty i okresu oszczędzania (1 do 365 dni). Lokata możliwa jest w złotówkach, USD i EUR w kwocie od 1 tysiąca w zwyż. Lokaty zakładane przez internet otrzymują wyższe oprocentowanie.
 • Karty:
 • Karty płatnicze – do kont osobistych w banku BPS S.A. prowadzonych w PLN.
 • Karta zbliżeniowa VISA payWave – można dokonywać transakcje o wartości do 30 zł, każada inna o wyższej kwocie musi być potwierdzona kodem PIN.
 • Karta płatnicza VISA Classic Debetowa – Dzienny, maksymalny limit „wypłat gotówki” wynosi 5 tyś. zł, a dla POL-Konto VIP do 10 tyś. zł. Maksymalny limit „operacji płatniczych” wynosi dziennie do 20 tyś. zł, natomiast dla POL-Konto VIP dzienny limit do 50 tyś. zł. Dodatkowo oferowany jest bezpłatny „Pakiet Ubezpieczenia Karta” grupy Concordia.
 • Karta płatnicza „niespersonalizowana” – bez nazwiska i imienia wydawana razem z numerem PIN w momencie podpisania umowy o kartę. Aktywacja jej następuje w momencie przeprowadzenia piewrwszej transakcji. Okres ważności 12 miesięcy.
 • Karty kredytowe – z szybkim dostępem do środków na zasadzie limitu na karcie kredytowej.
 • Karta kredytowa BPS Visa Credit – bezpłatne użytkowanie uwarunkowane aktywnym korzystaniem z karty. Transakcje płatnicze oraz wszelkiego radzaju zakupy są możliwe nawet wtedy, gdy nie ma się pieniędzy na koncie. Korzystasz w tym wypadku z darmowego kredytu do 51 dni. Limit kredytu do 20 tyś. złotych. Zadłużenie można spłacać ratalnie w wysokości 3% jednak nie mniej niż 40 złotych miesięcznie. W karcie zawarte jest bezpłatne ubezpieczenie „PAKIET BEZPIECZNA KARTA” Karta jest środkiem płatniczym ważnym na całym świecie.
 • Karta kredytowa Visa Gold – darmowy kredyt, jeżeli spłata jego nastąpi w terminie do 56 dni. Wysokość limitu kredytowego do 50 tyś. złotych. Bezpłatne użytkowanie karty uwarunkowane aktywnym korzystaniem z niej. Całość zadłużenia może być spłacana w ratach o minimalnej wysokości 3% wykorzystanego limitu, jednak nie mniej niż 40 złotych miesięcznie. Możliwość korzystania z karty na całym świecie.
 • Kredyty
 • Kredyty gotówkowe:
 • Bezpieczna gotówka – do 100 tyś. zł, kredytowana do 8 lat bez zbędnych formalności oraz szybka decyzja w zakresie przyznania kredytu. Zawiera specjalne pakiety ubezpieczeniowe.
 • Kredyt odnawialny – dopisany do konta osobistego na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem. Wystarczą regularne wpływy. Szybka dezyzja bez zbędnych formalności.
 • Kredyt na zakup papierów wartościowych – do 200% środków własnych na okres 12 m-cy z automatycznym odnowieniem oraz możliwością spłat odsetek zaciągniętego kredytu. Dla ofert pierwotnych możliwość ustalania indywidualnych warunków kredytowania.
 • Kredyty hipoteczne:
 • Kredyt mieszkaniowy „Mój dom” – udzielany w złotówkach do 100% wartości nieruchomości. Spłatę można rozłożyć na okres do 30 lat.
 • Uniwersalny kredyt hipoteczny – na dowolny cel w polskich złotych. Wysokość maksymalna kredytu, do 60% wartości inwestycji z możliwością spłaty w okresie do 30 lat.
 • Kredyt mieszkaniowy „Rodzina na swoim” – przez 8 lat do 50% odsetek mniej do spłacania. Okres spłaty całości kredytu nawet do 30 lat.Wysokość udzielanego kredytu do 80% wartości nieruchomości.
 • Kredyty pozostałe:
 • Kredyt studencki – dopłaty z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyt z bardo niskim oprocentowaniem tj. 0,5 stopy NBP. W trudnych warunkach uzyskanie poręczenia z BGK i ARiMR. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od momentu ukończenia studiów.
 • Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych – bank finansuje zakup i montaż nawet do 100% na niskiej prowizji tj. 2% kwoty otrzymanego kredytu. Oprocentowanie WIBOR 3M plus marża od 4 p.p. Na spłatę kredytu, dotacja NFOŚiGW. Okres spłaty do 10 lat.

Dla grupy „Firmy” w ofercie są:

 • Rachunki
 • Pakiet na dobry początek – bezpłatny rachunek na lokatę nadwyżek finansowych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania. Później już opłaty w/g pakietu Wygodnego lub Agro.
 • Pakiet komfortowy – finansowanie przy pomocy kredytu, potrzeb w zakresie obrotów środkami finansowymi oraz inwestowaniem. Koszt pakietu 30 złotych.
 • Pakiet komfortowy plus – Koszt pakietu wynosi 100 złotych i oferuje kompleksowe finansowanie potrzeb w zakresie obrotów środkami finansowymi oraz inwestowaniem poprzez kredyt bankowy.
 • Pakiet wygodny – Bezpłatny rachunek lokacyjny. Koszt pakietu 0 zł, jeżeli saldo utrzymane jest na poziomie powyżej 7 500 zł, albo 15 opłaty miesięcznej. W pakiecie zwarte są usługi Assistance.
 • Pakiet wygodny plus – Koszt pakietu 0zł jeżli średnie saldo utrzymane jest na poziomie ponad 15 tyś. złotych lub 50 PLN miesięcznie. W pakiecie są usługi Assistance. Jest to rachunek lokacyjny na którym procentują nadwyżki.
 • Rachunek bieżący – konto bankowe na gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Przeznaczone dla rezydentów i nierezydentów.
 • Lokaty
 • Lokata O/N – celem jest lokowanie nadwyżek finansowych z rachunków rozliczeniowych na lokatach jednodniowych, cele osiągania wyższych odsetek z lokat. Jednym podpisem upoważniamy bank do automatycznego przeksięgowywania nadwyżek z rachunków rozliczeniowych (po zamknięciu dnia operacyjnego), a odsetki od lokat dopisywał następnego dnia roboczego rano.
 • Lokata 365 – indywidualnie ustalamy okres lokaty od 1 do 365 dni. Oprocentowanie uzależnione od okresu i kwoty depozytu. Lokaty przez internet są oprocentowane wyżej. Kwota minimalna 1 000 zł.
 • Rachunek lokacyjny – przeznaczony dla osób posiadających pakiety Biznes lub Agro Biznes. Zaletą rachunku jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie bez utraty wypracowanych odsetek. Bezpłatne prowadzenie rachunku i brak minimalnej kwoty wpłaty.
 • Karty
 • Karty płatnicze do kont firmowych w BPS S.A. prowadzonych w PLN:
 • Karta Visa Business Debetowa – Karta Visa Business Debetowa – umożliwia płacenie gówką lub bezgotówkowo w przedziale posiadanych środków na rachunku lub limitu kredytowego w rachunku bieżącym. Bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” Grupy Concordia.
 • Karty kredytowe:
 • Karta Kredytowa Viasa Business Credit – w zależności od zdolności kredytowej firmy, bank przyznaje łączny limit kart kredytowych, w ramach którego firma decyduje ile chce otrzymać dla siebie łacznie z tymi dla swoich pracowników. Darmowy kredyt do 51 dni i limit kredytu do 50 tyś zł. Minimalna wysokość raty wynosi 5% ale nie mniej niż 100 PLN. (Bezpłatne ubezpieczenie)
 • Karta Kredytowa Visa Busines Gold – podobnie jak „Visa Business Credit” z tą tylko różnicą, że maksymalny limit kredytu wynosi do 100 tyś zł, darmowy kredyt do 56 dni, minimalna spłata 5% ale nie mniej niż 100 PLN.
 • Kredyty
 • Kredyty na szybko
 • Debet dopuszczalny – szybka decyzja i bez zbędnych dokumentów czy zaświadczeń, nie wymaga się zabezpieczeń rzeczowych, odsetki naliczane są tylko od faktycznej kwoty kredytu.Wysokość minimalna kredytu 1000 złotych, a maksymalna 5000 zł. Zwrot kredytu w ciągu 30 dni kalendarzowych.
 • Kredyt na dobry początek –
 • Szybka gotówka dla firm –
 • Szybka linia kredytowa –
 • Szybka inwestycja –
 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Inne produkty z oferty Banku

Dla grupy „Rolicy” oferuje się:

 • Rachunki
 • Lokaty
 • Karty
 • Kredyty

Dla grupy „Wspólnoty mieszkaniowe” proponowane jest:

 • Rachunki
 • Lokaty
 • Karty
 • Kredyty