Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.

Bank BPH SA

Bank BPH SA zaliczany jest do uniwersalnego, ogólnopolskiego banku. Posiada około 300 oddziałów. Do dyspozycji klientów oddano nowoczesną bankowość telefoniczną i internetową. Bank Przemysłu Handlowego S.A. (skrótowo Bank BPH) z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. Pokoju 1, jest spólką akcyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład jednej z największych korporacji na świecie, tzw. grupy kapitałowej GE (General Electric).